4. februārī notiks tautas slēpojums “Mazsalacas aplis 2012”

- 27.Janvāris, 2012
Sports
Portālā

Mazsalacā 4. februārī notiks tautas slēpojums “Mazsalacas aplis 2012” ar mērķi popularizēt distanču slēpošanu kā plaši pieejamu un veselīgu ziemas sporta veidu, iepazīt Skaņākalna dabas parku kā interesantu tūrisma objektu arī ziemā.

Starts pie Mazsalacas vidusskolas, bērniem līdz 11 gadu vecumam plkst.11.30, pārējām grupām plkst.12.00. Pieteikšanās sacensību dienā. Sniega Mazsalacā netrūkst, un trasi sacensību organizatori solās sagatavot kvalitatīvu (tajā droši varēs doties kā ar ļoti labu inventāru, tā arī ar vecajām labajām kocenēm).

Vieta un laiks:

Mazsalacā, Skaņākalna dabas parkā 2012. gada 4. februārī.

(Starts pie Mazsalacas vidusskolas.)

Sacensību sākums plkst.11:30 bērniem līdz 11 gadu vecumam, plkst.12:00 pārējām grupām.

Dalībnieki:

Sacensībās piedalās distanču slēpotāji - gan bērni, gan pieaugušie. Visi dalībnieki tiek sadalīti un vērtēti šādās vecuma grupās:

Sievietes

Vīrieši

Meitenes līdz 6 gadu vecumam (startē 500 m distancē)

Zēni līdz 6 gadu vecuma (startē 500 m distancē)

Meitenes līdz 11 gadu vecumam (startē 1km distancē)

Zēni līdz 11 gadu vecuma (startē 1km distancē)

Meitenes 12 -14 gadi (1 aplis)

Zēni 12 - 14 gadi (1 aplis)

Jaunietes 15 – 18 gadi (1 aplis)

Jaunieši 15 - 18 gadi (2 apļi)

Sievietes 19- 29 gadi (1 aplis)

Vīrieši 19 - 34 gadi (2 apļi)

Veterānes 1. gr.30 - 39 gadi (1 aplis)

Veterāni 1. gr. 35 - 44 gadi (2 apļi)

Veterānes 2. gr. 40 - 49 gadi (1 aplis)

Veterāni 2. gr. 45 - 54 gadi (2 apļi)

Veterānes 3. gr. 50 – 59 gadi (1 aplis)

Veterāni 3. gr. 55 – 64 gadi (1 aplis)

Veterānes 4. gr. 60 un vairāk gadu (1 aplis)

Veterāni 4. gr. 65 un vairāk gadu (1 aplis)

Tautas klase (visas vecuma grupas startē kopā, 1 aplis)

 

Distances un sacensību norise:

  • Trases iekārtotas izmantošanai slidsolī. Dalībniekiem atļauts slēpot kā slidsolī, tā klasiskajā slēpošanas stilā. Visi dalībnieki startē kopīgā startā.
  • Apļa garums – 8 km. Distance aprīkota ar dzirdināšanas punktiem un kontrolpunktiem.
  • Pēc sacensībām ēdināšana. Visiem sacensību dalībniekiem apbalvošanas laikā loterija.

Apbalvošana:

Tautas slēpojumā ar balvām tiek apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji visās grupās.

Dalības maksa:

Meitenēm un zēniem līdz 11 gadu vecumam Ls 1,- pārējiem Ls 3,-.

Pieteikšanās un informācija:

Sacensību dienā, 4. februārī no plkst. 10:00 līdz 11:30 Mazsalacas vidusskolā.

Sīkāka informācija:

Ivars Slotiņš - tālr. 29146111; e-pasts: ivars.slotins@inbox.lv

Valdis Kampuss - tālr. 26429500

 

Par savu veselības stāvokli sacensību laikā atbildīgs dalībnieks.

Komentāri
Pievienot komentāru