Aicina vērst uzmanību nepilngadīgo likumīgai nodarbināšanai

- 29.Maijs, 2012
Pilsētās un novados
Portālā

Vasaras brīvlaikā, kas sāksies šonedēļ, aktuāla tēma ir jauniešu nodarbināšana. Valsts darba inspekcija (VDI) atgādina, kas jāievēro, nodarbinot nepilngadīgas personas.

VDI aicina vecākus izvērtēt, kādos darbos plānots nodarbināt nepilngadīgas personas. Darba devējam ir pienākums pirms rakstveida darba līguma noslēgšanas informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildni) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem.

2011.gadā notika divi nelaimes gadījumā darbā ar nepilngadīgām personām. Savukārt 2010.gadā viens pusaudzis darbavietā gāja bojā, bet otrs guva vieglus veselības bojājumus, informē VDI eksperts ārējo sakaru jautājumos Aivis Vincevs.

Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, pieņem darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates un līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ik gadu ir jāveic obligātā medicīniskā apskate.

Vasaras sezonā pieaug saņemto iesniegumu skaits no nepilngadīgām personām par viņu darba tiesību neievērošanu. Sūdzības pārsvarā ir par neizmaksātu darba algu vai neievērotu darba laiku. Visbiežāk pārkāpumi tiek konstatēti, nodarbinot nepilngadīgas personas klientu apkalpošanas sfērā.

Darba inspekcija 2011. gadā konstatējusi, ka bez rakstveidā noslēgta darba līguma 28 uzņēmumos nodarbināti 35 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Gadu iepriekš bez rakstveidā noslēgta darba līguma 12 uzņēmumos nodarbināti 29 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.

VDI atgādina – ja darbā nelaimes gadījumā cieš persona, ar kuru nav noslēgts rakstveida darba līgums, tiek liegtas valsts nodrošinātās sociālās garantijas. Tādēļ VDI aicina vecākus nepieļaut bērnu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma.

VDI norāda, ka Alkoholisko dzērienu aprites likuma 13. pants aizliedz iesaistīt alkoholisko dzērienu apritē personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Tas nozīmē, ka nepilngadīga persona nevar strādāt, piemēram, par bārmeni vai oficiantu. Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, aizliegts nodarbināt nakts laikā, minimālā stundas tarifa likme ir 1,360 latu, nosakot piecu dienu darba nedēļu.

Bērnus* nedrīkst nodarbināt ilgāk par divām stundām dienā un vairāk par 10 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts mācību gada laikā. Ja darbs tiek veikts laikā, kad izglītības iestādē ir brīvlaiks, bērnus nedrīkst nodarbināt ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā.

Pusaudžus** nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā. Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, papildu darbam turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, mācībās un darbā pavadītais laiks saskaitāms kopā un nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā. Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek nodarbinātas pie vairākiem darba devējiem, darba laiks summējams.

Darba inspekcija norāda, ka Administratīvo pārkāpumu kodeksa 34. pants nosaka, ka atbildību par administratīvo pārkāpumu pastiprina apstākļi, ja pārkāpumā iesaistīts nepilngadīgais.

* Bērns Darba likuma izpratnē ir persona, kura ir jaunāka par 15 gadiem vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību.

** Pusaudzis Darba likuma izpratnē ir persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura nav uzskatāma par bērnu Darba likuma 37. panta pirmās daļas izpratnē.

Komentāri
Pievienot komentāru