BMX sezona finišē "Avotos"

7.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Ar divu dienu spraigām sacensībām sporta un atpūtas centra Avoti trasē noslēgusies oficiālo BMX maču kārtējā sezona. Kaut arī uz starta nebija pilnīgi viss Latvijas šī sporta veida zieds, intrigu tas nemazināja.

Attēlā: PAŠI LABĀKIE. Uz go­da pje­des­tā­la āt­rā­kie vī­ri. Pir­ma­jā trij­nie­kā (no krei­sās) ot­rais Edžus Trei­ma­nis, uz­va­rē­tājs Ar­tūrs Ma­ti­sons un tre­šais — vents­pil­nieks Toms Man­kus.

Vispirms sestdien notika Burtnieku novada kausa izcīņa Open kategorijā. Saistošā cīņā pieredzējušāko braucēju konkurencē uzvaru svinēja mājinieks olimpietis Artūrs Matisons.

Savukārt svētdien BMX kluba Tālava mājas trasē dalībnieki sacentās par punktiem 6. izšķirošajā 22. Latvijas Nacionālā BMX čempionāta kārtā. Šoreiz latviešiem konkurentos bija arī vairāki Lietuvas BMX labākie meistari, kā arī daži ciemiņi no Baltkrievijas, kur šis sporta veids vēl tikai sper pirmos soļus.

VIŅI LIDO! Cī­ņā par Burt­nie­ku no­va­da kau­su vi­si pie­re­dzē­ju­šā­kie, bet priekš­ga­lā Ar­tūrs Ma­ti­sons (Nr. 1).

Foto: Juris Kalniņš

PASAULES VICEČEMPIONS UN PĀRĒJIE. Svēt­dien ju­ni­o­ru kon­ku­ren­cē arī fi­nāl­brau­cie­nā kon­ku­ren­tiem ne­kā­das ce­rī­bas ne­at­stā­ja pa­sau­les 2010. ga­da vi­ce­čem­pi­ons Kris­ters Le­jiņš (Nr. 50), pel­nī­ti kļūs­tot arī par Lat­vi­jas čem­pi­o­nu.

Foto: Guntis Vīksna


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru