Enerģētiķi aicina būt piesardzīgiem negaisa laikā

- 5.Jūlijs, 2012
Pilsētās un novados
Portālā

Gatavojoties prognozētājiem spēcīgajiem negaisiem, AS „Sadales tīkls”  personāls strādās pastiprinātā režīmā. Uzņēmums aicina būt īpaši uzmanīgiem negaisa laikā elektroiekārtu tuvumā un sekot elektroierīču drošas lietošanas noteikumiem. Vidējā sprieguma elektrolīniju bojājumu gadījumā klienti tiks informēti ar īsziņas palīdzību.

Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozēm, tuvākajās dienās Latvijā iespējami spēcīgi negaisi un lietus. AS "Sadales tīkls" elektrotīklu dispečeri, operatīvo izbraukumu brigāžu elektromontieri un reģionu tehniskā virziena personāls visā Latvijā strādās pastiprinātā režīmā, nodrošinot gatavību novērst iespējamos bojājumus 0,4kV (kilovolti) un 20kV gaisvadu elektrolīnijās. AS „Sadales tīkls” dispečeri monitorē situāciju vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijās, operatīvi vadot bojājumu novēršanas darbu.

Ja negaisa dēļ vidējā sprieguma (20 kV) tīklā tiks traucēta elektroapgāde, par atslēgumu un tā novēršanas gaitu klienti tiks informēti ar īsziņas (SMS) palīdzību. Par bojājumiem SMS tiek sūtīti uz datubāzē reģistrēto lietotāju norādīto kontakttālruni, tādēļ aicinām klientus, kuri to vēl nav izdarījuši, reģistrēt sava mobilā tālruņa numuru www.e-latvenergo.lv

Atgādinām, ka negaisa laikā ir jāatceras drošības noteikumi, arī lietojot individuālās elektroierīces. Ja ēka nav aprīkota ar zibens pārsprieguma aizsardzību, elektroierīces nedrīkst darbināt un tās jāatslēdz no elektriskā tīkla. Neatslēgtas elektroierīces negaisa laikā var tikt bojātas, radot papildu drošības risku un materiālus zaudējumus.

Elektrisko līniju ekspluatācijas praksē novēroti gadījumi, kad negaisa laikā ar vienu zibens spērienu tiek bojāti vairāki elektrolīniju balsti, nolaužot tos un saraujot elektrības vadus. Tādēļ  aicinām iedzīvotājus negaisa laikā būt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā. AS „Sadales tīkls” brīdina iedzīvotājus, ka negaisa laikā var lūzt koki un zari, pārraujot elektrolīniju vadus un radot bīstamas situācijas, kas apdraud iedzīvotāju dzīvību. Netuvoties elektroietaisēm, ja tajās ir iekārušies koki vai zari, vai zemē redzams norauts elektrolīniju vads, jo šāds iekārtu stāvoklis var apdraudēt iedzīvotāju dzīvību. Konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā – piemēram, ja uz  elektrolīnijas ir nogāzies vēja nolauzts koks, nemēģināt to novērst pašiem, bet ziņot Klientu servisam pa bezmaksas tālruni 80 200 404.

Atgādinām: REDZOT ZEMĒ GUĻOŠU LĪNIJAS VADU VAI UZ LĪNIJAS UZKRITUŠU KOKU, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NETUVOJIETIES TAM UN NEĻAUJIET TO DARĪT ARĪ CITIEM!

Komentāri
Pievienot komentāru