Ko piedāvā Vidzemes plānošanas reģions

- 29.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Tas ieteic sabiedrības novecošanās problēmu Vidzemē risināt ar imigrāciju no jaunattīstības valstīm. Tā secināju, izlasījis Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) kārtējo preses relīzi. Nesapratu, kā uztvert atsūtīto — kā neveiksmīgu, nekritiski uztvertas globalizācijas ideoloģijas apdvestu 1. kursa komunikāciju vai politoloģijas studentu semināra projektu vai ārēju spēku rūpīgi plānotu neirolingvistiskās programmēšanas darbību latviešu tautas iznīcības tuvināšanai.

Runa ir par aptauju, ko VPR veic, «lai noskaidrotu iedzīvotāju redzējumu par Vidzemi pēc divdesmit gadiem» — par demogrāfisko situāciju 2030. gadā.Neiedziļināsimies pašas aptaujas ticamības izvērtējumā — tās praktisko nederīgumu (35 internetā aptaujāti respondenti, no kuriem diez vai visi pat dzīvo Vidzemē) relīzē atzīst paši VPR darbinieki—, aplūkosim būtību. Demogrāfiskā situācija, kā zināms, Latvijā ir sliktākā Eiropas Savienībā. Minimālais auglības koeficients tautas pašatražošanai ir 2,2 bērni sievietei, bet Latvijā, pēc Pasaules Bankas datiem, 2009. g. tas sasniedzis katastrofālo 1,3! Turklāt procentuāli salīdzinājumā ar citu Eiropas nacionālo valstu pamattautām latvieši Latvijā sastāda vismazāko daļu, kas ir zem pastāvēšanai kritiskās 75 % latiņas.

Komentāri
Pievienot komentāru