Kocēnu novadā īstenos projektu par alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstīšanu

- 12.Janvāris, 2011
Veselība un labklājība
Portālā

Kocēnu novada domē saņemts Nodarbinātības valsts aģentūras apstiprinājums par Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma piešķiršanu attīstības nodaļas un Sociālā dienesta izstrādātajam projekta pieteikumam “Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā”.

Projekta ietvaros tiks izstrādātas un īstenotas motivācijas programmas “Sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošana” un “Sociālās iekļaušanās un nodarbinātības veicināšana”, kā arī psihologu kurss “Apmācību programma vecākiem par bērnu un pusaudžu emocionālo audzināšanu, lai veicinātu neatkarīgu personību veidošanos un iekļaušanos sabiedrībā”. Motivācijas programmas un psihologu kursi tiks organizēti ar mērķi veicināt mērķgrupu – sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju - veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū un sekmētu pašorganizācijas prasmju attīstīšanu. To izstrādē un ieviešanā piedalīsies projekta partneris Vidzemes reģionālais atbalsta centrs „Dardedze”, sniedzot profesionālas konsultācijas un daloties uzkrātajā pieredzē ar projekta dalībniekiem.

Kocēnu novada Sociālā dienesta darbiniekiem tiks organizētas apmācības un supervīzijas, lai pilnveidotu zināšanas un sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī, lai analizētu ikdienas darbu, rastu problēmsituāciju risinājumus un izvairītos no profesionālās “izdegšanas”. Kā zināms, sociālo darbinieku ikdiena ir saistīta ar pastiprinātu psiholoģisko un emocionālo spriedzi.

Projekta ietvaros Kocēnu novada Zilākalna pagastā tiks izveidots izmitināšanas pakalpojums jeb “krīzes dzīvoklis”, nodrošinot īslaicīgu (aptuveni līdz 24 stundām) izmitināšanas vietu krīzes situācijā nonākušām personām.

Projekta mērķis ir veicināt sociālās rehabilitācijas un alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstību Kocēnu novadā, lai pilnveidotu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu nodarbinātību un veicinātu iepriekšminēto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 100 000 jeb 100% ESF finansējums.

Komentāri
Pievienot komentāru