Līgatnieši palīdz lašiem un taimiņiem nokļūt nārsta vietās

- 26.Oktobris, 2010
Tūrisms un daba
Portālā

Biedrība „Līgatnes upes saimnieki” kopā ar Līgatnes novada domi, Valsts Vides dienestu un TV raidījumu „Ar makšķeri” pirmdien uzsāka tradicionālās taimiņu pārcelšanas akcijas pār Anfabrikas slūžām Līgatnē. Akcijas pirmajā dienā tika pārcelti pieci taimiņi un divas vēdzeles, bet otrajā dienā pārceltas jau trīspadsmit zivis.

Taimiņu un lašu pārcelšana pār Anfabrikas slūžām norisinās trešo gadu. Akciju mērķis ir nodrošināt lašveidīgajām zivīm labus nārsta apstākļus un atdzīvināt Līgatnes upes ekosistēmu. Kopumā ir pārceltas vairāk par 80 zivīm un, ņemot vērā, ka viens taimiņš iznērš 150 – 200 tūkstošus ikru, šis ir nozīmīgs ieguldījums sugas populācijai.

Ainārs Šteins – Līgatnes novada domes priekšsēdētājs: „Līgatne atrodas starp divām upēm – Gauju un Līgatni, un abas šīs upes ir lašveidīgo zivju dabīgās nārsta vietas. Rūpes par dabas un zivju resursu saglabāšanu ir svarīgs priekšnosacījums tūrisma attīstībai, kas novadam ir prioritāra nozare, jo nodrošina daudzu ģimeņu ienākumus un labklājību. Līgatnes pilsētas dome bija iniciators biedrības „Līgatnes upes saimnieki” izveidei. Biedrība apvieno visu upei pieguļošo zemju īpašniekus. Tās darbā aktīvi iesaistās Gaujas nacionālā parka un Valsts Vides dienesta speciālisti”.

Anfrabrikas slūžas ir Līgatnes upes ūdensceļu kaskādes inženiertehniska būve, kas nodrošina ūdens padevi Līgatnes papīrfabrikai, taču tajās nav izbūvēts zivju ceļš. Tas ierobežo zivju migrāciju uz upes augšteci ievērojami samazinot zivju dabiskās nārsta vietas.

Zivju pārcelšanas akcijās piedalās entuziasti un tās pulcē daudz skatītāju. „Līgatnes upes saimnieki” šādas akcijas redz kā īstermiņa problēmas risinājumu, bet biedrības mērķis ir funkcionējoša zivju ceļa izveide, kas varētu kalpot kā labs aizsākums mazo upju sakārtošanai visā Latvijā.

Līgatnes tūrisma informācijas centrs aicina doties dabā un vērot lašu došanos uz nārsta vietām Latvijas lašupēs, tai skaitā Līgatnes upītē. Ja palaimēsies, iespējams, kļūsiet par liecinieku vēl kādai lašu pārcelšanas akcijai pie Anfabrikas slūžām.

Māris Olte lašu un taimiņu pārcelšanas akcijā pie Anfabrikas slūžām Līgatnē 25.10.2010.

Komentāri
Pievienot komentāru