Mācību gads sākts veiksmīgi

- 7.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Šogad Rūjienas vidusskola sākusi jauno mācību gadu ar direktora pienākumu izpildītāju, jo ilggadējais tās direktors Ģirts Bišofs devies pelnītā atpūtā. Līdz jaunā direktora apstiprināšanai Rūjienas vidusskolas direktora pienākumus veiks mācību pārzine AGNESE INESE PAKALNE:

 

Attēlā: DOD ROKU! Pirm­klas­nie­kus sko­las gai­tu sā­ku­mā ie­dro­ši­na «div­pa­dsmi­tie».

- Strādāju skolā jau 37 gadus, labi pārzinu visu, tomēr, sākot jauno mācību gadu bez direktora, bija nedrošības sajūta. Kolēģiem citam citu atbalstot, esam veiksmīgi sākuši jauno cēlienu. Cenšos iedvesmot kolektīvu ar domu, ka nav jābaidās no pārmaiņām, ir jābaidās no dīkstāves.

Konkursā skolas direktora amatam pirmajās divās nedēļās pieteicās septiņi kandidāti, bet pašvaldība nolēma pagarināt konkursu, jo pēc pieteikšanās termiņa beigām tika saņemti vēl daži vērā ņemami pieteikumi. Zinu, ka pieteikušies arī divi skolas pedagogi. Piekrītu pašvaldības nostājai, ka nevajadzētu lēmumu sasteigt, bet gan rūpīgi izvērtēt pretendentus. Tā mācību gadu esam sākuši bez direktora, un ikdienas darbs rit savu gaitu.

Cik šogad skolā būs audzēkņu?

Šo mācību gadu sākam ar 464 skolēniem, par 29 mazāk nekā pērn. Tomēr iepriecina tas, ka 1. klasē ir 49 skolēni, pagājušajā gadā bija tikai 36. Vismazāk skolēnu pašlaik ir 6. un 7. klasē. Šogad būs tikai viena 10. klase ar 30 skolēniem. Pērn 12. klasē bija 38 skolēni, bet šogad ir 44 topošie absolventi.

PALDIES! 20. au­gus­tā Rū­jie­nas vi­dus­sko­las ko­lek­tīvs pa­tei­cās Ģir­tam Bi­šo­fam par dau­dza­jiem ga­diem, kas vel­tī­ti sko­lai.

Foto: Gvido Brenčevs


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru