Neatklāj pārkāpumus piena kooperatīvu "Trikāta KS" un "Dzēse" sadarbībā

- 3.Janvāris, 2013
Ekonomika
Portālā

Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu izbeigt lietu pret LPPKS „Trikāta KS" un PKS „Dzēse", jo uzņēmumu vienošanās par cenām atbilst Konkurences likumā noteiktajam izņēmumam no aizlieguma – ieguvumi ekonomiskajai attīstībai no šādas vienošanās pārsniedz tās radītos ierobežojumus konkurencei, "eLiesma" uzzināja Konkurences padomē.

Lietas ietvaros KP pārbaudījusi, vai kooperatīvi, vienojoties par svaigpiena tirdzniecības cenu, nav pārkāpuši Konkurences likumu. Likums aizliedz savstarpēji konkurējošu uzņēmumu vienošanās par cenām, vienlaikus paredzot atsevišķus izņēmumus – no aizlieguma tiek atbrīvotas tādas vienošanās, kuras veicina preču ražošanas vai realizācijas uzlabošanu vai ekonomisko attīstību, radot labumu patērētājiem, bet nelikvidē konkurenci.

Apkopojot informāciju par kooperatīvu darbību ilgākā laika periodā, KP secinājusi, ka minētā vienošanās bijusi nepieciešama un neizbēgama, lai īstenotu kopīgas piena pārstrādes rūpnīcas izveidi. Šobrīd īstenotais pārstrādes rūpnīcas projekts nodrošina patērētājiem izdevīgu konkurences saasināšanos un sortimenta paplašināšanos. Savukārt projekta realizācijā iesaistītajiem zemniekiem tas rada papildu noieta kanālu un ļauj palielināt neatkarību no piena pārstrādātājiem. Šie ieguvumi saskan arī ar Eiropas Savienībā īstenotajiem centieniem veicināt piena ražotāju konkurētspēju.

Būtiski arī, ka pārējo komercdarbību, kas nav saistīta ar pārstrādes rūpnīcu, kooperatīvi veic patstāvīgi, nelikvidējot konkurenci, turklāt pēc KP aicinājuma tie no savstarpējiem līgumiem ir izslēguši nosacījumus, kas radīja bažas par katra atsevišķā rūpnīcas projekta realizācijā iesaistītā kooperatīva tiesībām patstāvīgi noteikt svaigpiena, kas nav nepieciešams rūpnīcas darba nodrošināšanai, realizācijas noteikumus.

Informāciju par iespējamo pārkāpumu, kas kalpoja par iemeslu lietas ierosināšanai, KP ieguva, tirgus uzraudzības ietvaros apmeklējot PKS „Dzēse". Šī tirgus uzraudzība tika uzsākta, lai noskaidrotu, kāda ir konkurences situācija svaigpiena ražošanas tirgū un vai zemnieku vidū veidojas efektīva sadarbība.

Piena ražotāju kooperatīvi „Trikāta KS” un „Dzēse” pauduši gandarījumu par Konkurences padomes (KP) lēmumu pilnībā izbeigt 2011.gadā ierosināto lietu par nelikumīgu vienošanos piena tirgū.

"Zemniekiem pozitīva lēmuma pieņemšana pierāda, ka jaunā Konkurences padomes vadība spēj domāt valstiski un ir atteikusies no iepriekšējās vadības vēlmes šo lietu vērtēt šauri birokrātiski pēc likuma burta.", portālam "eLiesma" uzsvēra SIA „Latvijas piens” pārstāve Iveta Tomsone.

Savukārt kooperatīva „Trikāta KS” valdes priekšsēdētājs Uldis Krievārs pauda: „Mēs, piena ražotāji, kuri apvienojušies uzņēmumā „Latvijas piens”, esam gandarīti par jaunās Konkurences padomes vadības spēju saskatīt, cik absurdi ir pārmest Latvijas zemniekiem, piena ražotājiem vēlmi mazināt sadrumstalotību piena tirgū un apvienoties ar mērķi pašu saražoto pienu pārstrādāt augstas pievienotās vērtības produktos un veiksmīgi to eksportēt.”

Komentāri
Pievienot komentāru