Opozīcijai ir viegli runāt

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Par iespaidiem un secinājumiem pirmajā gadā stāsta Burtnieku novada pašvaldības deputāte (TP) un kultūras koordinatore, Valmieras pagasta kultūras nama vadītāja Līga STEBERE.

Attēlā: RĀDA NOVADU. — Ma­ni re­gu­lā­ri ai­ci­na uz Vents­pils svēt­kiem — tur pār­stā­vu sa­vu no­va­du,— pa­le­po­jas Lī­ga. — Lem­ber­ga kun­gam tei­cu, ka mēs ce­ļam bēr­nu­dār­zu, bet pie­trūkst nau­di­ņas — vai ne­var pa­griezt to naf­tas krā­ni­ņu arī uz mū­su pu­si.? Viņš pa­sla­vē­ja: ir la­bi, ka ce­ļat bēr­nu­dār­zu, bet ar to krā­ni­ņu ne­kas ne­iz­nāks — arī mēs ce­ļam bēr­nu­dār­zu.

- Ar kultūru mūsu novadā viss kārtībā. Kultūras darbinieki visos pagastos čakli strādā, gādā, lai katrā vietā būtu kāda rozīnīte. Patīk skatīties, kā viss notiek. Izveidojusies laba komanda - reizi mēnesī satiekamies, izrunājamies par to, kas izdevies vai nav iznācis tik labi, kā gribēts. Skaisti bija Matīšu un Ēveles pagasta svētki. Tie rosina vietējo varu censties un izveidot ko jaunu, sakopt svētku norises vietas. Lielākais notikums šovasar bija pirmie novada dziesmu un deju svētki Burtnieku jaunajā estrādē - piedalījās mūsu novada visu pagastu pašdarbnieki. Mums ir vairāki vokālie ansambļi. Visus salikām kopā dziedāt pēc vienām notīm. Dzima ideja līdz nākamajiem dziesmu un deju svētkiem 2013. gadā veidot Burtnieku novada kori, dziedātāju pietiek.

Komentāri
Pievienot komentāru