Optimistiskās ceturtdienas Vilpulkā

- 29.Novembris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

Jau piek­to ga­du kat­ru ce­turt­die­nu pul­ciņš Vil­pul­kas dā­mu la­bā­ka­jos ga­dos re­gu­lā­ri un ar prie­ku do­das uz feld­šer­pun­ktu iz­vin­gri­nāt ro­kas, kā­jas un stī­vo spran­du, jo stā­ja ne­esot ag­rā­kā. Tie­ši tā Stā­ja nav ag­rā­kā arī no­sauk­ta vin­gro­tā­ju ne­lie­lā ko­pa, ko ar ra­do­šu iz­do­mu va­da feld­še­re Il­ga Kļa­vi­ņa.

Komentāri
Jānis - 5.Novembris, 2019 - 11:19

super lai veicas

Pievienot komentāru