Paplašināts personu loks, kas var saņemt Eiropas Komisijas finansētās pārtikas pakas

- 21.Jūnijs, 2011
Veselība un labklājība
Portālā

Valmieras Sociālais dienests informē, ka no šā gada 18.jūnija paplašināts personu loks, kas var saņemt Eiropas Komisijas finansētās pārtikas pakas.

Turpmāk pārtikas produktu komplektus 2011.gadā ir tiesīgas saņemt ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu, uzrādot attiecīgās pašvaldības sociālā dienesta izziņu par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

Tāpat pārtikas pakas var saņemt ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz 150 latu mēnesī, uzrādot pašvaldības izsniegtu izziņu, kā arī ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja to apliecina Sociālais dienests.

Līdz šim pārtikas pakas atbilstoši programmai varēja saņemt tikai ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuras atzītas par trūcīgām, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

Komentāri
Pievienot komentāru