Ronākās nāk novembrī

2.Decembris, 2010
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Kā jau bi­ja gai­dāms, tie­ši no­vem­brī pie sva­rī­gā­ka­jiem lo­miem Burt­nie­kā ti­ku­ši vī­ri, kas ne­bai­dās auk­stu­ma, vē­ja un viļ­ņu... Lai arī pie­tei­ku­mi kon­kur­sam Burt­nie­ka lie­lā zivs 2010 ti­kai di­vi, to­ties kā­di!

1,20 met­rus ga­ru 12,326 kg lī­da­ku 21. no­vem­bra pēc­pus­die­nā uz vel­ci da­bū­jis val­mie­rie­tis Ai­gars Esī­tis, bet nā­ka­ma­jā die­nā jau gai­šā rī­ta stun­dā Val­mie­ras cop­ma­nim Jā­nim Le­cim vel­cē­jot pie­kā­ries 95 cm garš 11 kg zan­darts!


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru