Sāksies pieteikšanās elektrības norēķinu kartes saņemšanai

- 24.Janvāris, 2012
Pilsētās un novados
Portālā

Valmieras Sociālajā dienestā AS „Latvenergo” sociālās atbalsta kampaņas ietvaros saņemtas 390 elektrības kartes Ls 53,70 vērtībā, kas, sākot ar 25.janvāri, ik trešdienu, no plkst.09:00 – 12:00 un no plkst.13:00-18:00, tiks dalītas Valmieras pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem. Elektrības kartes, saskaņā ar AS „Latvenergo” akcijas nosacījumiem, varēs saņemt trūcīgās un mazaizsargātās ģimenes ar bērniem. Akcija turpināsies līdz pat 2013.gada 31.martam.

Valmieras Sociālajā dienestā pastāstīja, ka elektrības kartes varēs saņemt trūcīgās ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem (izņemot tās ģimenes, kas iepriekšējās akcijas ietvaros saņēmušas jau 2 kartes); ģimenes ar bērniem-invalīdiem; ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem, kā arī daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam).

Vēršam uzmanību, ka viena mājsaimniecība var saņemt tikai vienu elektrības norēķinu karti.

Lai saņemtu elektrības karti, dodoties uz Sociālo dienestu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase) un dokumenti, kas apliecina atbilstību mērķa grupai, kā arī jāzina elektroenerģijas piegādes līguma numurs, uz kuru vēlaties attiecināt dāvinājumu. Papildus jāiesniedz/jāuzrāda:

  • Ja esat trūcīgā ģimene ar bērniem, tad sociālajā dienestā ir jāuzrāda izziņa par piešķirtā „Trūcīgā” statusu un nepilngadīgo bērnu (līdz 18. gadu vecumam) dzimšanas apliecības.
  • Ja esat ģimene ar bērnu/iem invalīdu/iem, tad papildus jāuzrāda dokuments- apliecība, kas apliecinātu bērnam piešķirto invaliditāti;
  • Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem, tad papildus jāuzrāda dokuments – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecinātu bērnu nodošanu Jums aizbildniecībā, kā arī nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.
  • Ja esat daudzbērnu ģimene, tad papildus jāuzrāda nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.

Jaunās norēķinu elektrības kartes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, atšķiras ar to, ka kopš šī gada izsniegtās kartes varēs attiecināt arī uz juridisko personu elektroenerģijas piegādes līgumiem, kas nozīmē, ka kartes varēs saņemt arī personas, kas dzīvo sociālajās mājās, māju kooperatīvos u.tml., kurām nav līguma ar „Latvenergo”, jo par elektroenerģiju norēķinās nama apsaimniekotājs.

Komentāri
Pievienot komentāru