Uz sabiedrisko apspriešana par koku nociršanu Ziloņu ielā ierodas pieci iedzīvotāji

- 26.Janvāris, 2012
Pilsētās un novados
Portālā

Trešdien, 25.janvārī, Valmieras pilsētas pašvaldības telpās notika sabiedriskā apspriešana, kurā iedzīvotāji tika aicināti izteikt savu viedokli par 36 koku izciršanu Ziloņu ielā, Bastiona nogāzē.

Sabiedriskajā apspriedē, uz kuru bija ieradušies 5 Valmieras iedzīvotāji, ar koku izciršanas projektu klātesošos iepazīstināja Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja un Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Rita Jemšika un arhitekta palīdze, Koku novērtēšanas komisijas locekle Aija Borisova.

Nociršanai paredzētie koki ir sēklaudži, lielākoties kļavas, kas sasējušās pašas, pārsvarā ir 16-30 cm diametrā. Komisijas locekļi atzina, ka prioritāri tiks domāts par teritorijas atbrīvošanu no kokiem, kas kaitē mūrim un apdraud cilvēku drošību, taču tāpat apstiprina, ka vairāk tiks domāts arī par jaunu koku stādīšanu, kā arī krūmu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, lai to joprojām saglabātu par vienu no zaļākajām pilsētām Latvijā.

Tāpat komisijas locekļi informēja par teritorijas turpmākiem labiekārtošanas plāniem – jau šogad paredzēts renovēt kāpnes pie Bastiona, kas ved uz Dzirnavu ezeriņu, kā arī rekonstruēt Lāčplēša ielu.

Sabiedriskās apspriešanas dalībnieki pauda viedokli, ka plānotais koku izciršanas projekts Ziloņu ielā atzīstams par pamatotu, turklāt koku nociršana vizuāli padarīs ainavu pievilcīgāku, vienlaicīgi izsakot izbrīnu par to, kāpēc pilsētas iedzīvotājiem ir tik maza interese par sabiedriskajām apspriedēm, uz kurām aicina Valmieras pilsētas pašvaldība.

Jau iepriekš ziņots, ka Koku novērtēšanas komisija, izvērtējot situāciju, konstatēja, ka Bastiona nogāzē pie Ziloņu ielas, koki bojā Bastiona mūra sienas un brucina nogāzi, tādējādi gan apdraudot iedzīvotāju drošību, gan arī kaitējot vēsturiskā mūra sienām. Līdztekus komisijas locekļiem, lēmumu par nepieciešamību konkrētos kokus nocirst, pieņēma arī komisijas darbā pieaicināti eksperti, kuriem ir ilggadēja pieredze koku stāvokļa novērtēšanā.

Komentāri
Pievienot komentāru