Valmieras 5.vidusskola uzņem audzēkņus 10.klasēs

- 14.Jūnijs, 2011
Izglītība
Portālā

Valmieras 5.vidusskola (Raiņa ielā 3, Valmierā) izsludina audzēkņu uzņemšanu 10.klasēs 2011./2012.mācību gadam. Dokumenti tiek pieņemti no 13. līdz 17.jūnijam no plkst. 10.00 līdz 13.00. Individuāla saruna ar katru skolēnu notiks 20.jūnijā plkst.11.00.

Valmieras 5.vidusskola piedāvā iegūt vidējo izglītību šādās programmās: matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, vispārizglītojošā virziena programma, humanitārā un sociālā virziena programma – ekonomika un politika, profesionāli orientēta virziena programma – policija un profesionāli orientēta virziena programma – kultūrizglītība.

Valmieras 5. vidusskola ir vienīgā skola Valmierā un Vidzemē, kura veiksmīgi, sadarbojoties ar Valmieras policiju un Valsts Policijas koledžu, īsteno profesionāli orientētā virziena programmu – policijas klase. Sadarbībā ar Latvijas Kultūras koledžu skolēniem tiek piedāvāta iespēja iegūt vidējo izglītību kultūrizglītības programmā.

Skola piedāvā mācības sakoptā un mūsdienīgā vidē. Mācību procesā tiek izmantotas jaunākās interaktīvās tehnoloģijas, daudzveidīgas mācību metodes un jaunākie mācību līdzekļi. Mācību stundas notiek pie radošiem, profesionāliem un atsaucīgiem pedagogiem, kuri palīdz katram jaunietim attīstīt savu „es”, jo skola aktīvi darbojas ideju grupas „Radošuma pils” projektā „Radošās domāšanas attīstīšana Latvijā”.

Ārpus mācību stundām skolēniem ir iespēja piedalīties teātra pulciņā, skolas korī, popgrupā „Dīvas” un skolas avīzītē „Medus maize”, kā arī iesaistīties skolēnu domes darbā un skolas pasākumu organizēšanā.

Komentāri
Pievienot komentāru