Ar Kārļa Skalbes patriotismu un pasakām

- 20.Jūnijs, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Sagaidot dzejnieka Kārļa Skalbes 140. jubileju, Profesionālās izglītības kompetences centrs «Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums» sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru (VISC) un Kuldīgas novada Latviešu valodas un literatūras jomas apvienību organizēja konkursu, aicinot 15 līdz 20 gadus vecus jauniešus iesaistīties literāro darbu un pārspriedumu veidošanā. Tā mērķis bija raisīt dziļāku interesi un izpratni par K. Skalbes lomu latviešu kultūrā, attīstot gan radošās, gan pētnieciskās prasmes, savas attieksmes un spriedumu veidošanā, kā arī izkopt individuālo latviešu valodas stilu un stiprināt piederību savai ģimenei, skolai, zemei un valstij. Organizētāji piedāvāja piecas literāro darbu un sešas pārspriedumu tēmas.

Rencēnu pamatskolas 9. klases skolnieces izvēlējās izpausties pārspriedumos: Kate Terēze Kalniņa – «Kārļa Skalbes pasaku varoņi – mani domubiedri», bet Evelīna Balode – «Ne tas, ko mēs ikdienišķi spējam Latvijai dot, bet tas, ka mēs dodam vairāk par parasto mēru, ceļ mūs uz augšu» (abi K. Skalbes domu graudi).

Iesūtītos darbus vērtēja filologi no VISC, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un Kuldīgas novada Latviešu valodas un literatūras apvienības skolotāji. Radoši un pētnieciski bija izpaudušies 143 darbu veidotāji. Gan labāko darbu autori, gan ieinteresētie maijā tika uzaicināti piedalīties rakstnieka K. Skalbes jubilejai veltītā konkursa dalībnieku cildināšanas pasākumā un jaunatnes radošajā vārda un koka mākslas simpozijā «Sirdsvārdi Latvijai» Kuldīgā.

9. klases izlaidumā abas Rencēnu meitenes saņēma organizatoru atsūtītos novērtējumus: K. T. Kalniņai pateicība un balva, E. Balodei – atzinība, balva un VISC speciālā balva, bet darbu konsultantei diploms.

NOVĒRTĒJUMS PAR RADOŠO IZPAUSMI Rencēnu pamatskolas absolventēm – konkursa dalībniecēm: (no kreisās) Kate Terēze Kalniņa un Evelīna Balode 9. klases izlaidumā ar saņemtajām balvām.

Komentāri
Pievienot komentāru