Augsts novērtējums skolu muzejniekiem

- 21.Novembris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Rīgā, Latviešu biedrības nama Baltajā zālē, notika BJC «Skolēnu pils», Rīgas interešu izglītības metodiskā centra un skolu vēstures muzeju valsts simtgadei veltīts festivāls «Interesanti dažādībā – vienoti Latvijai». Tajā plašā spektrā sevi apliecināja dažādu tautību skolas: lietuviešu, poļu, igauņu, krievu, vācu un latviešu, prezentējot skolas vēsturi, izdejojot un izdziedot sev raksturīgo.

Par ceļu uz Latvijas valstiskuma atgūšanu un pedagogu līdzdalību tajā ar vēstures faktiem dalījās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolotājs M. Zvaigzne, bet Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja I. Amoliņa un 7. klases skolniece Tīna Meiere ar M. Zālītes dzejoli «Tev par pilsoni, pasaule, nederu» uzstājās ar prezentāciju «Kā sapnī – brīva Latvija», iekļaujot Skolēnu un studentu rotas nopelnus.

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sporta jaunatnes pārvaldes priekšniece D. Vīksna sveica festivāla dalībniekus un novērtēja skolu muzeju pedagogu ieguldījumu kā svētu darbu, cildinot skolu direktorus, kuri muzeju uzskata par resursu un nežēlo pūles tā eksistencei, lai bērni apzinātos tajos atrodošās vērtības.

Kultūras ministrija novērtēja Latvijas skolu muzejnieku nesavtīgo atdevi, attieksmi un patriotismu skolu vēstures apzināšanā, apkopošanā, popularizēšanā un pēctecības saglabāšanā, pasniedzot 12 apbalvojumus pašiem redzamākajiem. To vidū trīs no Valmieras puses. Latvijas Skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja, Valmieras VĢ muzeja pedagoģe Ineta Amoliņa apbalvota par nozīmīgu darbu skolu vēstures satura pilnveidošanā un skolu muzejnieku kustības uzturēšanā Latvijas skolās, par Skolu muzeju biedrības darba popularizēšanu valstī un Baltijā; Valmieras 5. vidusskolas muzeja pedagoģe Inese Mola apbalvota par skolas muzeja vēstures krājuma izmantošanu videofilmu veidošanā, darbu skolas vēstures iedzīvināšanā un popularizēšanā sabiedrībā; Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja pedagoģe Inese Birzkope apbalvota par nozīmīgu darbu skolas un novada vēstures apzināšanā, par skolēnu sagatavošanu veiksmīgai dalībai dažādos konkursos un panākumiem, skolas vārda popularizēšanu valstī.

Kā papildu balva viņiem tika sagādāta iespēja apmeklēt Brīvības pieminekļa muzeju un pacelties līdz brīvības sievietes tēlam, vērot Rīgas panorāmu un parakstīties Goda grāmatā. Latvijas Skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētājas I. Amoliņas novēlējumā paldiesvārdi par ieguldīto darbu daudzu gadu garumā skolu kolektīviem: Latvijas skolu vadītājiem, skolotājiem, skolēniem, vecākiem, absolventiem un skolu atbalstītājiem. Bet vissirsnīgākie – skolu muzeju pedagogiem, muzeju padomēm, muzeju prezidentiem par skolas vēstures saglabāšanu. «Svētku laikā sajust patiesu piederību savai valstij, paveikt nopietnus darbus savas tēvzemes labā! Lai mūs vieno drosme, apņēmība, uzdrīkstēšanās un pārliecība!»

NOVĒRTĒTAS PAR IZCILU DARBOŠANOS. Kultūras ministrijas pateicības un ziedi Latvijas simtgadē muzejniecēm (no kreisās) Inesei Molai, Inesei Birzkopei un Inetai Amoliņai. Tīnas Meieres foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru