Ainārs Judeiks

Ainārs Judeiks

Kā sadalīsim lielākos atbalsta punktus?

16.Februāris, 2021
Viedokļi
Laikrakstā

Darba kārtībā Latvijā patlaban ir administratīvi teritoriālā reforma. Mums, novadu sociālo dienestu vadītājiem, jau bijušas pirmās tikšanās ar Vidzemes Augst­skolas pārstāvjiem, kas organizē jaunā modeļa izstrādi, esam jau runājuši arī par konkrētām lietām.