Anna Bērziņa

Meitenes spēlē un uzvar

1.Novembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Yo­nex bal­vas iz­cī­ņā Āda­žos ve­cu­ma gru­pā līdz 10 ga­diem at­zī­mē­ja­mus pa­nā­ku­mus gu­va jau­nās te­ni­sis­tes Pau­la Port­na­ja un De­bo­ra Bēr­zi­ņa.

"Babolat" sezonas noslēguma mači tenisā

20.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Ar fran­ču fir­mas Ba­bo­lat pre­zen­tā­ci­ju un gran­di­o­zām bal­vām pa­gā­ju­ša­jās brīv­die­nās 36. arod­vi­dus­sko­las te­ni­sa lau­ku­mos va­dī­tas pir­mās mix du­bult­spē­les.