Antra Lāce

Nav rotaļlieta, tomēr spēlējamies

6.Novembris, 2013
Viedokļi
Laikrakstā

Gribētos jau ticēt, ka cilvēces atmiņa kopumā ir noturīga un savā ziņā neizdzēšama. Tomēr par atsevišķa indivīda, cilvēku grupas vai tautas atmiņu diez vai to varētu teikt. Drīzāk jau ne. Vismaz Latvijas vēlētājs pēdējos pārdesmit gados ar savu uzvedību gana pārliecinoši ir rādījis, ka daudzkas ir aizmirstams, piedodams vai neatminams.

Dikļupītes zelts

29.Oktobris, 2013
Valmierietis
Laikrakstā

DAINA SIRMĀ. Valmieras Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Ata Kronvalda prēmijas (to piešķir par audzēkņu izciliem sasniegumiem) laureāte. Par savu pirmo un pagaidām vienīgo dzejoļu krājumu Kailsals kā spilgtāko debiju 2012. gadā ieguvusi Literatūras gada balvu un šovasar kļuvusi par Gada valmierieti — par izciliem panākumiem literatūrā un nesavtīgu darbu latviešu valodas un literatūras popularizēšanā.

Vīrs Aivars Sirmais ir ZAAO valdes priekšsēdētājs, Sirmo ģimenē izaudzināti dēli Mārtiņš un Dāvis, meita Māra.

Dikļupītē skalotais zelts — šī krāšņā metafora ir no Dainas Sirmās dzejas.

Ronalds Briedis par Kailsalu: — Tā ir izteikti intīma un personiska dzeja, mīlestības un sevis meklējumu iedvesmota, un tajā pašā laikā nepamet izjūta, ka caur varones personību vienlaikus margo arī mūsu vēsture un tautas likteņgaitas. Nacionālās identitātes veidošanās laiks un ar to saistītie etnogrāfiskie motīvi ienāk 21. gadsimta sākuma latvietībā no to autentiskajiem pirmavotiem un joprojām saglabā savu suģestējošo pievilcību.

Pēc pirmajiem desmit

16.Oktobris, 2013
Pilsētās un novados
Laikrakstā

— Mums patiesībā desmit gadi apritēja jau vasarā, — smaidīgs saka Centrālās statistikas pārvaldes Valmieras centra vadītājs Jānis Bērziņš, — taču atzīmējām gan tikai tagad oktobrī, kad sagaidījām viesus.

Sociālais kapitāls strādā

11.Oktobris, 2013
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Vakar Kocēnu kultūras namā starptautiskā konferencē pulcējās Kopienu fondu kustības dalībnieki un viesi. Saiets bija veltīts 10. gadadienai kopš kopienu filantropijas aizsākumiem Baltijas valstīs, un tajā piedalījās 120 pārstāvji no Latvijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Moldovas, Krievijas, Ukrainas, Rumānijas un citām valstīm.

Īpaša grāmata īpašā vietā

17.Septembris, 2013
Izglītība
Laikrakstā

Stikla konstrukcija vairāku stāvu augstumā —  tādu slēgto iekšpagalmu jeb ātriju savā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā paredzējis Gunārs Birkerts. Gaismas pils arhitekts iecerējis, ka vērienīgajā veidojumā pašā bibliotēkas sirdī būs vieta ap 20 tūkstošiem  grāmatu. Tajā iestrādāti arī vizuāli spēles elementi, kas ar spoguļu palīdzību varēs radīt neparastu iespaidu, skatoties no dažādiem leņķiem. Izcila vieta, un tai iecerēta arī īpaša funkcija: tas būs Tautas grāmatu plaukts.

Ar trešā gaiļa dziesmu uz lūpām

11.Septembris, 2013
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Septembrī jau kopš Raiņa simtgades (pēc pāris rudeņiem būs 150...) Latvijā svin dzeju, un otrdienas pievakarē arī Valmierā sākās šis laiks. Pirmoreiz Dzejas dienu pasākums norisinājās džeza klubā-restorānā Parks.

Tā ir cildena lieta

5.Septembris, 2013
Viesis
Laikrakstā

Toronto Burtnieku draudzes krīve un Valmieras Beverīnas draudzes locekle MARUTA VOITKUS-LŪKINA.

Dzimusi Rīgā, dzīvojusi un strādājusi Kanādā, Romā un Austrālijā. Kopš 1992. gada ik vasaras ir Latvijā, arī Valmierā, lai atdzīvinātu latviešu piectūkstošgadīgo dievziņu, kas 1924. gadā nosaukta par dievturību.

Grib bezgalībā

22.Augusts, 2013
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Skan ambiciozi, bet — lielu mērķi vajag! Valmieras novada fonda jaunieši, astotniekā saskatījuši  matemātisko bezgalības zīmi, izlēmuši: gribam ieiet bezgalībā! Cipars rāda gadus — jau apritējušas astoņas vasaras, kopš neliels valmieriešu pulciņš Lucas muižā izveidoja labdarības fondu pilsētai un apkārtējiem novadiem ar domu palīdzēt cilvēkiem veidot kopienas dzīvi labāku pašu rokām.

Glabā pilsētas dārgumus

30.Jūlijs, 2013
Valmierietis
Laikrakstā

Kas tie dārgumi? Valmieras vēsture. Un tos glabā, protams, muzejnieki. Visi 730 gadi — un varbūt gan tālāk, gan plašāk — ir viņu darba, interešu un, ja var tik skaļi teikt, arī mīlestības objekts.

Līdz pilsētas svētkiem, 730. gadskārtu gaidot, vēl bija pāris nedēļu. Todien, kad ar fotogrāfu pabijām muzejā, bija klāt visi darbinieki, arī tie, kas vasaras atvaļinājumā, — Indrai Bērziņai tika jubilejas puķes un bučas. Svinēja kā ierasts — visi kopā, tomēr arī todien darbs turpinājās. Vēlāk jautājām muzejniekiem: ko viņiem nozīmē pilsētas vēsture un pašu darbs tajā?

Vārtus atver vārds

11.Jūlijs, 2013
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Imanta Toča sirsnīgi koptajā «Parka» Otrās otrdienas dārziņā vēl līdz šim nebija noticis tā — dzejnieks vai mūziķis atnāk pie klausītājiem ar paša lasītu ogu spaini un noliek uz galda: re, tas mans darbiņš. Šoreiz valmieriete Tamāra Skrīna ieradās tieši tā un palūdza namamātēm zemenes sabērt pa bļodiņām. Otrdienas vakara apmeklētājiem tas bija pārsteigums tāpat kā Točam pašam, bet neviens jau neapniecināja, ēda slavēdami, bija brīnišķīgas.

Krāsainās ceturtdienas

3.Jūnijs, 2013
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Saltā februāra pievakarē mākslas galerijā Laipa — vēl iepriekšējās telpās Rīgas ielā — pirmoreiz sanāca pārdesmit ieinteresēto valmieriešu (ne tikai). Iespējamo ieinteresētību gan lielākoties bija radījis galerijas īpašnieks Normunds Cercins — uzrunājot, mudinot un aicinot: jūs taču to varat!

Gauja pienāk pie loga

3.Maijs, 2013
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Krāču kakts. Vai jums neliekas, ka pašā vārdā ir kaut kāds noslēpumains, varens un tumšs spēks, kaut kas iz senlaikiem? Droši vien cilvēkiem, kas tajā dzīvojuši, atmiņas ir ļoti īpašas — bērnības zeme, kur vienmēr saule pat tad, ja dzīve nemaz tik salda nav bijusi.

Dzimtas koka valdzinājums

23.Aprīlis, 2013
Valmierietis
Laikrakstā

Jau drīz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas cilvēkos pamazām radās un stiprinājās interese par savas dzimtas saknēm. Nacionālā pašapziņa vairs nebija izravējama, un līdz ar to arī dzimtas koku pētīšana gājusi plašumā. Daudziem tā vainagojusies ar vienam kokam piederīgo atvašu apzināšanu un kopā saaicināšanu, citi apmierinājušies ar iespaidīgiem, krāšņi noformētiem zīmējumiem vai tabulām. Pēdējos gados visu procesu atvieglojušas jaunās tehnoloģijas, internetā var atrast ne tikai senās baznīcu grāmatas vien: portāli pilni ar iespējām!

Daži jautājumi prezidentam

16.Aprīlis, 2013
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ik pa laikam reģionālās preses pārstāvjus uzaicina Valsts prezidents ANDRIS BĒRZIŅŠ. Šoreiz tikšanos iezīmēja plānotā pāreja uz eiro, piedalījās arī Finanšu ministrijas pārstāve, bet žurnālistus, protams, interesēja arī citi jautājumi.

Vidzemnieku "plus stāsti"

8.Aprīlis, 2013
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Valmieras muzeja izstāžu namā nedēļas nogalē pamanāmi košas uzplauka divas izstādes — reizē ar Alekseja Naumova Pasaules pilsētām pirmajā stāvā iekārtojās vidzemnieku Foto 13...Plus otrajā.

Pašu spēkiem

28.Marts, 2013
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Viņnedēļ Valmieras novada fonds neierasti viegli — ar smaidu un patīkamām emocijām — atskatījās uz iepriekšējā gadā paveikto.