Elvita Ruka

Latvijā vijolei labāk

3.Marts, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

«Vidzemē romu nav tik daudz, visi pārskatāmi,» atzīst valmieriete Raita Sīmane, kas papildus ģimenes rūpēm un iztikas gādāšanai nu uzņēmusies arī romu mediatores pienākumu.