Ilze Rubīna

Kooperācijai jāienāk arī citās nozarēs

30.Septembris, 2020
Ekonomika
Laikrakstā

Kooperācijai lauksaimniecības sektorā ir ļoti nozīmīga loma. Tā samazina tirgus riskus un darījumu izmaksas, veicina pieeju tirgiem, papildu resursiem, kā arī inovācijām. Šobrīd kooperācijas izaicinājums pasaulē ir pielāgošanās jaunajai ekonomiskajai videi, uz tirgu orientētiem apstākļiem un augošajām biedru prasībām. Tas nozīmē, ka jāapgūst jaunas ražošanas metodes, jaunas organizācijas un vadības metodes un jo īpaši veidi, kā palīdzēt saglabāt vai palielināt biedru lojalitāti un uzticību.