Iveta Rambola

Gadu mijas sasniegumi Kauguru pamatskolā

8.Janvāris, 2020
Izglītība
Laikrakstā

Ar eglītes smaržu un svecīšu liesmiņām J. Endzelīna Kauguru pamatskolas Ziemassvētku sarīkojumā skolēni, kuru vidējā atzīme ir 8,0, saņēma Beverīnas novada pašvaldības naudas balvu: 

Domāt. Darīt. Zināt

3.Aprīlis, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Lai praktiski iepazītos ar kompetenču pieeju mācību saturā, martā J. Endzelīna Kauguru pamatskolā viesojās Kocēnu, Beverīnas, Naukšēnu, Mazsalacas, Rūjienas novada un Valmieras 5. vidusskolas sākumskolas pedagogi un direktora vietnieki izglītības jomā.