Līga Bernāte

Līga Bernāte

Veselīgs pašnovērtējums sociālo mediju laikmetā

10.Septembris, 2020
Viedokļi
Laikrakstā

Mēs parasti runājam par augstu vai zemu pašnovērtējumu, tad liekas, ka klāt nāk kādi cipari. Man gribētos teikt, ka ir veselīgs un neveselīgs pašnovērtējums. Tādā ideālā gadījumā pašvērtējums ir reāls, uz pozitīvo pusi vērsts novērtējums, kas, protams, ir subjektīvs.