Līga Menģelsone

Līga Menģelsone

Darba vietā "vienos ierakumos"

16.Jūnijs, 2022
Viedokļi
Laikrakstā

Ideālā gadījumā sarunu rezultātā tiek noslēgta visiem nozares uzņēmumiem sais­toša ģenerālvienošanās, lai noteiktu minimālo atalgojumu konkrētās profesijās, summēto darba laiku, darba videi svarīgus nosacījumus un risinātu citus nozarei svarīgus jautājumus.

Jaunajā klimata realitātē

11.Maijs, 2016
Viedokļi
Laikrakstā

Vīzija par Latviju kā zaļāko valsti pasaulē ir jāstiprina ne tikai reizi gadā, rīkojot Lielo talku, bet arī piemērojot atbalstošu normatīvo bāzi, kas rūpējas par klimatu. Būtiskākais priekšnoteikums, lai valsts varētu plānot energotaupīgus pasākumus, ir attīstīta un stabila ekonomika.

Priekšnoteikumi pārejai uz kvalitatīvām darbavietām

10.Jūnijs, 2015
Viedokļi
Laikrakstā

Iepazīstoties ar neseno «DNB Latvijas barometra» pētījumu  par darba tirgu, skaidri ir redzama tendence, ka Latvijas iedzīvotāju subjektīvais vērtējums ekonomiskajai situācijai valstī ir visai cieši saistīts ar vidējās algas izmaiņām. Būtībā atalgojums ir galvenā mēraukla, pēc kuras iedzīvotāji vērtē ekonomisko situāciju un tās izmaiņas.