Līga Saleniece

„Ērgļi pāri robežām” Valmieras integrētajā bibliotēkā

20.Februāris, 2012
Tūrisms un daba
Portālā

17.februārī Valmieras integrētajā bibliotēka notika pasākums „Ērgļi pāri robežām”. Latvijas dabas fonda pārstāvis Jānis Ķuze prezentācijas laikā iepazīstināja ar divu retu un aizsargājamu putnu sugām – jūras ērgli un zivjērgli. Līdz 6. martam bibliotēkā apskatāma arī fotoizstāde par abām putnu sugām.