Rolands Irslingers

Rolands Irslingers

Koksne jāizmanto gudri un lietderīgi

28.Oktobris, 2022
Viedokļi
Laikrakstā

Ilgtspējīgi apsaimniekotu mežu koksne ir CO2 neitrāla, ņemot vērā ekosistēmas procesus, aizstājot konkurenci starp atsevišķiem kokiem un dabas katastrofu radītos zaudējumus, regulējot mežaudžu blīvumu. Ainavas mērogā oglekļa parāda nav.