Četrās Valmieras novada izglītības iestādēs šajā mācību gadā attīstīs iekļaujošo izglītību

9.Novembris, 2022
Izglītība
Laikrakstā

Četras Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādes – Valmieras sākumskola, Brenguļu sākumskola un divas Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes – «Kārliena» un «Pienenīte» – ir to 58 izglītības iestāžu skaitā, kas 103 pieteikumu konkurencē ir ieguvušas iespēju piedalīties profesionālās pilnveides programmā «Skola katram bērnam: Iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē».

Bērni ir dažādi – katrs ar savām vajadzībām, spējām, talantiem, un ir būtiski, lai pedagogi, atbalsta personāls, sadarbojoties ar vecākiem, veidotu attīstošu mācību procesu, sniegtu bērnam atbalstu un radītu viņā sajūtu, ka viņš ir piederīgs un novērtēts. Ar šādu motivāciju programmā iesaistītās Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādes ir izvirzījušas mērķi un uzdevumus, ko katra īstenos šajā mācību gadā.

Pirms aktīvākā darba posma sākuma izglītības iestādes septembra vidū tikās konferencē, kurā Valmieras novada izglītības iestādes dalījās ar klātesošajiem savā pieredzē un veiksmes stāstos, kā arī guva vērtīgas atziņas, piemēram, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes «Kārliena» skolotājai Ingai Cīrulei atmiņā palikusi atziņa, ka bērnam nav jābūt uzstādītai diagnozei, lai jau tagad izglītības iestādē spētu viņam palīdzēt, negaidot formalitāšu nokārtošanu, un ir svarīgi bērnu uzslavēt par to, kas viņam padodas, viņa īpašajām spējām, talantiem, nevis dienu no dienas norādīt uz to, kas viņam nepadodas.

No kreisās: Valmieras sākumskolas skolotāja Helga Mezīte, Skola2030 ekspertes Arita Lauka un Ginta Kārkliņa, Valmieras PII «Kārliena» vadītāja Sigita Tama, Valmieras sākumskolas skolotājas Ilona Tropa un Lāsma Kaša. Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru