Daži skaitļi par jauno Valmieras novadu

23.Decembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Valmieras novads būs viens no 42 jaunajām pašvaldībām, kas veidosies Administratīvās reformas rezultātā. Tas veidosies, apvienojot Valmieras pilsētu un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadu ar administratīvo centru Valmierā (nacionālās nozīmes attīstības centrs).

2020. gadā iedzīvotāju skaits — 51346. Provizoriski 2030. gadā jaunajā Valmieras novadā tas samazināsies par 7,5% iedzīvotāju. Lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums plānots šī brīža Strenču novadā (-42,2%), tāpat par apmēram 20% iedzīvotāju kritumu varētu piedzīvot šī brīža Rūjienas, Naukšēnu un Mazsalacas novada teritorijas. 2020. gadā kopējie budžeta ieņēmumi – 83668858 EUR, t.sk. dotācija no PFIF 11%.

Pašvaldību sadarbība (esošā situācija)

Izglītība, kultūra un sports:

• Kocēnu novada Izglītības pārvalde (Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Burtnieku, Rūjienas un Strenču novadu pašvaldības) 

• Vidusskolas: Valmierā piecas ar 968 skolēniem, Mazsalacas novadā viena ar 39, Naukšēnu novadā – 27, Rūjienas novadā – 61

• Valmieras integrētā bibliotēka – reģiona galvenā bibliotēka (Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas u.c. novadu pašvaldības) 

• Sadarbība izglītības jomā — deleģēšanas līgums Valmieras pašvaldībai par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un pirmsskolas izglītības iegūšanā (Valmieras pilsētas, Burtnieku novada pašvaldības) 

• Sabiedriskais transports: SIA «VTU Valmiera» (Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas u.c. novadu pašvaldības) 

• Civilās aizsardzības komisija (Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas u.c. novadu pašvaldības) 

• Atkritumu apsaimniekošana: SIA «ZAAO» (Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas novadu u.c. pašvaldības) 

• SIA «Valmieras ūdens» (Valmieras pilsētas, Burtnieku novada pašvaldības) 

•  Tūrisms: sadarbības līgums tūrisma jomā (Valmieras pilsētas, Beverīnas novada pašvaldības)

Biedrības:

• «Valmieras-Gīterslo» reģionu sadarbība (Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas u.c. novadu pašvaldības) 

• «Vidzemes tūrisma asociācija» (Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas novadu pašvaldības u.c.)

• «Ziemeļvidzemes ģeoparks» (Burtnieku, Mazsalacas u.c. novadu pašvaldības) 

Sadarbības līgums ciešākai kopdarbībai abu pašvaldību funkciju izpildei (Valmieras pilsētas, Beverīnas novada pašvaldības).

Sadarbība sociālās aprūpes jomā – pansionāti (Valmieras pilsētas, Beverīnas, Rūjienas novadu pašvaldības).

Sadarbības līgums tūrisma, vides un dabas aizsardzības, kopīgas infrastruktūras, uzņēmējdarbības atbalsta, NVO, kultūras, sporta un citās jomās (Burtnieku, Mazsalacas u.c. novadu pašvaldības).


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru