Digitālā platforma – arī aprites ekonomikai

14.Novembris, 2023
Uzņemējdarbība
Laikrakstā

Lai veicinātu aprites ekonomiku, 1. novembrī biedrība Zero Waste Latvija kopā ar sadarbības partneriem – SIA ZAAO, biedrību Zaļā brīvība, SIA CleanR un SIA Eco Baltia VIDE – atklāja digitālo platformu aprites ekonomikas veicināšanai Lietovelreiz.lv.

Jaunā platforma radīta, lai mudinātu iedzīvotājus piekopt ilgtspējīgāku praksi savā ikdienā un iesaistīties aprites ekonomikā. Tā ir kā ikdienas palīgs ar karti, kurā vienuviet iespējams atrast dažādus remonta un nomas pakalpojumu punktus visā Latvijā, kā arī saņemt katalogā pieejamās preces bez maksas vai par simbolisku samaksu, tādējādi samazinot jaunu lietu iegādi un veicinot esošu lietu ilgāku mūžu.

Platforma Lietovelreiz.lv izstrādāta kā viens no posmiem Eiropas Savienības LIFE programmas integrētajam projektam Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju.

SIA ZAAO kopīgā projekta īstenošanas ietvaros Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā veidos uzņēmējdarbībā orientētu remonta un pārstrādes centru jeb Vidzemes reģionālo aprites ekonomikas centru Valmierā, Dzelzceļa ielā 5.

Darbs pie centra izveides sākts jau pērnā gada aprīlī. Izstrādāts būvprojekts, kas iesniegts saskaņošanai Valmieras novada būvvaldē. Šobrīd norit intensīvs darbs pie centra operacionālā darbības modeļa izstrādes, lai noteiktu sadarbību starp ZAAO, kas ir vietējā remonta un pārstrādes centra teritorijas īpašnieks, un centrā remontējamo vai pārstrādājamo dažādu priekšmetu un atkritumu piegādātājiem, sociāliem uzņēmējiem, kas iesaistīsies centra darbībā. Centra darbībā plānots iesaistīt marginalizētās grupas – ilgstošos bezdarbniekus, īpaši jauniešus un pirmspensijas vecuma personas. Tāpat tiek domāts, kā organizēt apmācības un izglītības pasākumus.

Plānots, ka Vidzemes reģionālais aprites ekonomikas centrs savu darbību uzsāks 2026. gada sākumā, vienlaikus intensīvāk iesaistoties arī platformas Lietovelreiz.lv darbībā. Šobrīd platformā ir ZAAO kontaktinformācija un informācija par Aprites skapjiem, kurus biedrība Daibes ilgtspējas centrs sadarbībā ar ZAAO izveidojusi un izvietojusi divos EKO laukumos – Cēsīs, Lapsu ielā 19, un poligona Daibe EKO laukumā.

Iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas tiek mudināti izpētīt platformas resursus, aktīvi veicināt lietu apriti un ilgāku to mūžu un dalīties ar savu ilgtspējīgas prakses pieredzi ar citiem.

Lai karti varētu papildināt, Lietovelreiz.lv projekta īstenotāji aicina ieteikt remonta meistarus, darbnīcas un nomas. To var izdarīt, rakstot uz e-pasta adresi lietovelreiz@zerowastelatvija.lv


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru