Iepazīstina ar Rūjienu kā Baltijas jūras reģiona kultūras pērli 2024 forumā «Kultūra izturētspējai» Somijā

- 17.Maijs, 2024
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Vairāk nekā 100 pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, urbānisti, pilsētplānotāji, mākslinieki, kā arī citi dalībnieki no Baltijas jūras reģiona valstīm, tai skaitā Latvijas, 7. un 8. maijā satikās Somijas pilsētā Jākobstādē jeb Pietarsāri forumā «Kultūra izturētspējai».

Tā centrālais temats – kā iesaistīšanās kultūras aktivitātēs stiprina un saliedē kopienas, padarot tās noturīgākas ārējo satricinājumu priekšā. Pasākumā piedalījās arī vidzemnieki, pārstāvot  «Rūjiena – kultūras pērle 2024» programmu un «BSR Cultural Pearls» projekta komandu Latvijā.

Divu dienu forumā tika atzīmēts, ka sabiedrības noturība nav saistīta tikai ar aizsardzību un gatavību krīzēm. Tās noturību veido cilvēku sociālie sakari un attiecības, uzticēšanās sabiedriskajām institūcijām, demokrātiska līdzdalība un iesaiste.

«RŪJIENA – KULTŪRAS PĒRLE 2024» programmas un «BSR Cultural Pearls» projekta komandas Vidzemes plānošanas reģionā pārstāvji forumā «Kultūra izturētspējai» Somijā. No kreisās: Toms Upners, Lelde Ābele, Madara Seile, Liene Jakobsone. Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri