Ko darīt ar mazdārziņu ražas pārpalikumiem?

29.Augusts, 2019
Dzīvesstils
Laikrakstā

Augusts un septembris ir laiks, kad visintensīvāk notiek ražas novākšana. Taču ne viss, kas ir izaudzis, pilnībā tiek patērēts. Kādas iespējas ir valmieriešiem atbrīvoties no mazdārziņu ražas pārpalikumiem sabiedrībai un dabai draudzīgā veidā, skaidro Valmieras pašvaldības speciāliste vides komunikācijā LĪGA BIEZIŅA:

«Jau redzot, ka kāda veida dārzeņiem vai augļiem veidojas liela raža, kuru pašu spēkiem nebūs iespējams patērēt, iespējams laikus pārdomāt tās realizēšanas iespējas.

& Tā var būt gan sulu spiešana un konservēšana, gan augļi un dārzeņi nereti noder arī kolēģiem, kaimiņiem vai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kam pašiem nav sava dārziņa veselīga vietējā uztura audzēšanai. Šādas iniciatīvas, īpaši daudzdzīvokļu māju rajonos, nepieciešams iepriekš saskaņot ar mājas apsaimniekotāju vai pārvaldnieku.

& Mazdārziņu ražu, kas paliek pāri, var izmantot labdarības iniciatīvām. Valmierā darbojas divas zupas virtuves – biedrības «Kristīgais žēlsirdības centrs» un SIA «Mēbeļu kombināta ēdnīca» zupas virtuves.

Biedrības «Kristīgais žēlsirdības centrs» zupas virtuvē labprāt pieņem dārzeņus un ogas gan tūlītējam patēriņam, gan arī ziemas krājumu gatavošanai. Noder arī sulas un ievārījumi veselīgas maltītes nodrošināšanai bērniem. Dārzeņus, augļus un pārtikas produktus iespējams nogādāt labdarības virtuvē Stacijas ielā 26, iepriekš zvanot pa tālruni 28365703.

SIA «Mēbeļu kombināta ēdnīca» zupas virtuvē labprāt pieņem dārzeņus, īpaši burkānus, kartupeļus, kā arī ievārījumus, sulas – visu, kas noder ziemas krājumiem maltīšu pagatavošanai trūcīgajām un maznodrošinātajām personām. Par dārzeņu un produktu nogādi un laiku iespējams vienoties, iepriekš zvanot pa tālruni 29481813.

& Ar mazdārziņā pāri paliekošiem augļiem un dārzeņiem iespējams piebarot arī mājlopus vai meža dzīvniekus, sazinoties ar zemniekiem vai mednieku biedrībām, lai pārtika tiktu izmantota mājlopiem un meža dzīvniekiem veselīgā un draudzīgā veidā.

& Nelielos daudzumos pāri palikušos augļus var iestrādāt gan augsnē, gan kompostā. Taču dārzkopības eksperti vienlaikus min, ka trūdošas lapas un augļi ir slimību un kaitēkļu masveida izplatības avots.

Šī iemesla dēļ, ja dārzā pāri paliekošu augļu ir pārāk daudz un tos nav iespējams nekā citādi realizēt, tos var nodot Valmieras pilsētas atkritumu apsaimniekotājam SIA «ZAAO» (ZAAO), ievietojot sadzīves atkritumu konteineros. Ja nepieciešams, var pasūtīt papildu konteinerus sadzīves atkritumu savākšanai. ZAAO informē, ka privātpersonām bioloģisko atkritumu vākšana šobrīd atsevišķi netiek piedāvāta – saskaņā ar 02.04.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.184 «Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju» iespēja nodot bioloģiskos atkritumus tiek plānota no 2021. gada.

Zaļos atkritumus – zāli, lapas, sīkzarus (taču ne bojātus ābolus, citus augļus vai dārzeņus) – par atsevišķu samaksu atkritumu apsaimniekotājs pieņem ekolaukumā Dzelzceļa ielā 5.

Konsultācijas par dažādu veidu atkritumu nodošanas iespējām pieejamas ZAAO birojā Rīgas ielā 32 Valmierā darbdienās no plkst. 8 līdz 17, kā arī zvanot pa tālruni 64281250 vai sazinoties e-pastā zaao@zaao.lv.

Atkritumu, tai skaitā dārza atkritumu, atstāšana mežā ir administratīvs pārkāpums, par ko atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58. pantam piemērojams naudas sods 70 – 700 eiro apmērā. Atkritumu izgāšana mežā rada kaitējumu gan kokiem, traucējot to sakņu dabisko apgādi ar skābekli, gan sekmē kaitīgu invazīvo dzīvnieku un augu sugu nonākšanu dabiskos biotopos. Ar dārza atkritumiem mežā var nokļūt invazīvie Spānijas kailgliemeži. Āboli, citi pūstoši zaļie dārza atkritumi un dārzeņi šiem gliemežiem ir labvēlīga vairošanās un barošanās vide.»


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru