Kocēnu pamatskolas skolotāju komanda «Erasmus+» projektā Slovēnijā

- 6.Jūlijs, 2022
Pie mums un citur
Laikrakstā

Aizvadītais mācību gads bijis izaicinājumu pilns, bet jau tā sākumā, ieklausoties skolas direktora aicinājumā, tika nolemts, ka gribam piedalīties «Erasmus+» projektu konkursā.

Darbu skolā bija uzsākusi jauna angļu valodas skolotāja – Santa Plinte. Skolotājai pirmais pieredzes gads skolā un viens no pienākumiem arī koordinēt ārvalstu projektu darbību. Tika izvēlēta skolai būtiska joma, kuru izzināt un iepazīt plašāk. Lai projekta pieteikums par iekļaujošo izglītību varētu īstenoties, komandā tika pieaicināta arī skolas sociālā pedagoģe Jolanta Krišjāne, kura ilgus gadus darbojas sociālajā jomā. 

Tā septembra beigās tapa «Erasmus+» projekta pieteikums «Iekļaujošā izglītība – mūsdienu pasaules izaicinājums Kocēnu pamatskolas pedagogiem un izglītojamajiem». Projekta komanda tika papildināta ar skolotāju, kura ikdienā strādā ar visdažādākajiem skolēniem – sākumskolas skolotāju metodiskās komisijas vadītāju un matemātikas skolotāju Inu Smirnovu, un nu tikai projekts bija jāuzraksta un jāiesniedz.

Steidzīgais, darbīgais Ziemassvētku laiks atnesa priecīgu ziņu, ka Kocēnu pamatskolas pieteikums ir apstiprināts (iegūti 86 novērtējuma punkti no 100; bija nepieciešami vismaz 60). Jau laikus sazinājāmies ar partnerskolu Grm pamatskolu Slovēnijā. Pateicoties attālinātā darba pieredzei, pašsaprotama bija komunikācija virtuālajā vidē. Tikšanās reizēs ar skolas direktori un projekta koordinatori tika saskaņota atbalsta personāla darba vērošanas programma. Savstarpēji tika iemantota uzticēšanās, un oktobra sākumā abas kolēģes viesosies arī Latvijā.

Ceļš līdz Slovēnijai – līdz Vīnei, pēc tam Horvātijas galvaspilsētai Zagrebai – nostiprināja mūsu skolotāju svešvalodu zināšanas un aizveda uz pavasarīgi ziedošo, nelielo Slovēnijas dienvidaustrumu pilsētiņu Novo Mesto. 

PROJEKTA KOMANDA pie Grm pamatskolas, tostarp skolotāja no Valensijas Spānijā (trešā no labās) arī piedalījās mācību mobilitātē. Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru