Kopsolī ar Valmieras straujo izaugsmi

- 5.Septembris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Priecīga ziņa visiem interesentiem – visu septembri vēl turpināsies audzēkņu uzņemšana «Pamatskolas Universum» pirmsskolas grupās, kā arī Mūzikas skolas profesionālās ievirzes programmās. Mēs varam būt kā iespēja tiem valmieriešiem, kuri gaida rindā uz vietu pirmsskolā vai vēlas iegūt muzikālu izglītību Pārgaujā.

Atbildot uz lasītāju vēlmi uzzināt un precizēt informāciju par izglītības iestādes nosaukumu, atbildam, ka juridiski tas ir «Pamatskola Universum», un tās paspārnē darbojas dažādas izglītības programmas, tāpēc pieņēmām lēmumu plašsaziņas līdzekļos lietot nosaukumu «Mūzikas skola Universum Valmierā», lai auditorijai būtu saprotams, ka runa ir konkrēti par mūzikas skolas aktivitātēm. Līdzīgi kā Valmierā nav nevienas skolas, kuras juridiskajā nosaukumā būtu vārds speciālā, taču ir zināms, ka Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs realizē speciālās izglītības programmas.

Ne jau nosaukums ir galvenais, svarīgi ir tas, ka skolā ar labiem rezultātiem strādā profesionāli un pieredzes bagāti skolotāji, mācās zinātkāri un čakli audzēkņi, darbs norit daudzveidīgi – blakus ikdienas mācību darbam audzēkņi un skolotāji regulāri piedalās arī koncertos, festivālos un konkursos.

Izglītības iestādes Universum ceļš no bērnu nometnēm, kas uzsāktas 2005. gadā, līdz Mūzikas skolai, kura darbību sāka 2017. gadā, ir bijis gana aizraujošs un izaicinājumu pilns, taču ar Dieva svētību rezultātā šobrīd īstenojam gan pirmsskolas izglītības, gan vispārējās izglītības, gan profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Soli pa solim esam auguši plašumā – akreditētās izglītības programmas var apgūt gan klātienē, gan tālmācībā, gan mājmācībā. Izdošanās pamatā ir tas, ka šajā mainīgajā pasaulē mēs piedāvājam stabilas vērtības, kas balstītas uz kristīgiem principiem. Izglītības process notiek kompetenču pieejas atziņās, izmantojot aizraujošo Marijas Montessori metodi.

Izcilais mūsdienu pedagoģijas zinātnes pamatlicējs Jans Amoss Komenskis jau 17. gadsimtā pauda, ka izglītības un kultūras kopšanas darbs ir katras civilizētas valsts svarīgākais pienākums, un audzināšanas pamatprincipi ir – attīstīt intelektu, pārvaldīt sevi un tiekties uz Dievu.

Turklāt, ja izglītības procesu salīdzinām ar dārzu, kā vācu pedagogs Frīdrihs Frēbels, proti, ka bērni ir Dieva augi un audzinātāji – dārznieki, tad jāsaka, ka mūsdienu klasisko izglītību galvenokārt raksturo vide, kurā dārzniekam nepietiek laika un resursu īpaši aprūpēt katru augu. Šādā vidē nemitīgi notiek sacensība un cīņa par eksistenci, kurā izdzīvo stiprākie. Savukārt augi, kuriem vajag daudz ūdens un gaismas, šajā vidē nīkuļo vai pat var aiziet bojā.

Mēs uzskatām, ka izglītības nodrošinātāju vidū konkurence nedrīkst eksistēt, jo tad tā ir manipulācija un zaudētājs ir bērns. Katra bērna personība un vajadzības ir individuālas un unikālas, tāpēc visu izglītības darbinieku mērķis – lai bērns iegūtu izglītību, attīstītu savu potenciālu un veidotu attiecības tur, kur viņam vislabvēlīgākā vide.

Tāpēc mums ir svarīgi, ka bērni mūsu skolā jūtas labi, mācības norit sirsnīgā, ģimeniskā un labestības pilnā atmosfērā, audzēkņu vecāki vienmēr ir laipni gaidīti un aktīvi līdzdarbojas – iesaistās skolas un ārpusskolas aktivitātēs, vēro stundas un koncertus.

Gribam uzsvērt, ka visu interesējošo informāciju lasītāji var atrast mūsu interneta vietnē www.universum.lv. Laipni aicinām arī visus ceturtdien, 5. septembrī, plkst.18 pie mums ciemos, jo skolas Lielajā zālē notiks jaunā Mūzikas skolas mācību gada Atklāšanas koncerts un flīģeļa ieskandināšanas svētki.

Lai mūs un jūs iedrošina un iedvesmo izcilā latviešu pedagoga Jāņa Cimzes vārdi: Mazs stūrītis var daudz augļu dot, Ja viņu īsti apkopt prot. Esat mīļi gaidīti mūsu skolā!

KĀ LIELA ĢIMENE. Jaunā mācību gada atklāšanas svētki.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru