Lai tas notiek!

- 15.Jūnijs, 2018
Viesis
Laikrakstā

Viņš «Liesmai» ir uzticīgs tik daudzus gadus, ka abu roku pirkstu nepietiek, lai saskaitītu. Tagad viņš Andreja Upīša ielas namā iegriežas retāk, bet redakcijā joprojām ir gaidīts. Mūsu kolēģim AIVARAM USTUPAM otrdien būs kupla un apaļa jubileja.  SIRSNĪGI SVEICAM, VĒLAM VESELĪBU UN MOŽU GARU!

Pati dzīve man dod savas dziesmas,

Vajag prast tikai vārdos tās tērpt...

Tā 1956. gadā sarakstītajā četru pantu dzejolī Mani motīvi Aivars Ustups. Pirms 62 gadiem, kad viņam, Valmieras varoņu vidusskolas audzēknim, ir 18 gadi.

Šis dzejolis sāk skolas literārās jaunrades žurnāla Pīlādzītis izlases darbu apkopojumu 1990. gadā. Tajā laikā tā  ir Valmieras 1. vidusskola. Atbildīgā par izdevumu — skolotāja Aina Liepiņa. (Viņa bija Aivara latviešu valodas un literatūras skolotāja.) Izlases žurnāla izdošanu rosinājis un sacerējumus izvēlēties palīdzējis skolēns Uģis Švalbe, viņš arī titullapas zīmējuma autors. Darbi, galvenokārt, protams, dzejoļi, izdevuma 1000 eksemplāru tirāžā 96 lappusēs iespiesti Valmieras tipogrāfijā Liesma, cena — 1 rublis. Priekšvārdu uzrakstījis skolas direktors Ilgonis Bečers, pēcvārdu — skolotāja Aina Liepiņa. Ļoti būtiska rakstīt rosinātāja bijusi arī latviešu valodas un literatūras skolotāja Anna Lezdiņa.  

Žurnāls Pīlādzītis sācies 1963. gadā. Iepriekšējo gadu jaunie autori publicējās citādi sauktos literāros žurnālos. Aivara skolas gados tāds bija Jauno Balss. Skolā, protams, bija zināms: Aivars dzejo. Un bieži viņu sauca vārdā Dzejnieks. Daudzpusīgs  šajā jomā bija arī Armīns Lejiņš, ar vairākiem talantiem (klavierspēle, sports, zīmēšana, gleznošana) pārsteidza Juris Ore. Viņiem sākās sadarbība arī ar rajona laikrakstu Liesma. Tajā laikā, pagājušā gadsimta piecdesmito gadu vidū, jaunā, aizrautīgā direktora Pētera Kampara vadītā skola bija stipra daudzās jomās. Tāds bija arī Elfrīdas Cakas skolotais koris. Kādā koncerta bildē, piemēram,  redzams: puišu vairāk nekā 30, meiteņu vairāk nekā 50... Korī arī Aivars. Aizrautīgs bija arī sportā.  

Dzejnieks joprojām. Daudzi viņa panti pārtapuši dziesmās. Zināmākā — Ugunskurs: Igora Krilova mūzikā Lienes Šomases balsī. To dzied arī vīru koris Imanta.

Starp dienu balto, nakti melno... dzīve joprojām Aivaram piedāvā  dzejoļu, dziesmu vārdus. Un ļoti būtiska viņam bijusi, ir Latvijas daba. Visos gadalaikos. Bet, jūtot sevi jau 80 gadu kalnā, droši vien trauksmaini viņā skan tik bieži dzirdētie rosinājumi: sakārto, beidzot sakārto, izdod  savu dzejoļu krājumu. Tāds arī mans vēlējums: Aivar, lai beidzot tas notiek! Un: komponētās dziesmas lai ir ar notīm.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru