Lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu pieņem bez maksas

7.Aprīlis, 2020
Ekonomika
Laikrakstā

SIA ZAAO šogad pavasara un vasaras mēnešos piedāvā lauksaimniekiem bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe. Ierobežotā daudzumā bez maksas to var veikt arī ZAAO darbības reģiona 20  ekolaukumos. Iespējams arī pieteikt konkrētā atkritumu veida savākšanu no saimniecības adreses par maksu.

Šo piedāvājumu komentē ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: «Atgādinām, ka dedzināt un aprakt plēves, maisus un citu lauksaimniecības iepakojumu ir videi kaitīgi, un, šādi rīkojoties, tiek nodarīts kaitējums gan pašu apstrādātajiem laukiem, gan cilvēku veselībai. Aicinām lauksaimniekus atbildīgi un videi draudzīgi atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem, dodoties uz reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru Daibe, ekolaukumiem ZAAO darbības reģionā vai piesakoties izbraukuma pakalpojumam.

Apliecinām, ka savāktās plēves un plastmasas kannas pēc pāršķirošanas, atbilstoši pārstrādes rūpnīcu kvalitātes prasībām, nonāks pārstrādes rūpnīcās jaunu produktu ražošanai.»

• Lauksaimniecības iepakojumu reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe pieņem bez maksas neierobežotā daudzumā atbilstošā kvalitātē, iepriekš piesakoties pa tālr. 28394140.

• Skābbarības ruļļu, bedru plēves tiek pieņemtas bez salmu, zāles, skābbarības, koka, zemes, šņoru, sietu un tamlīdzīga piemaisījuma. Nepieņem plēvi ar agroplēves pārklājumu, metalizētu plēvi.

• HDPE kannām jābūt noskrūvētiem korķiem, tām jābūt izskalotām; nepieņem remontu darbos izmantotas HDPE kannas vai kannas ar krāsu piejaukumiem.

• Polipropilēna jeb Big-Bag maisiem jābūt rūpīgi izpurinātiem, bez piejaukumiem.

Ja lauksaimniecības iepakojums nav prasītajā kvalitātē, par tā nodošanu reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe tiek piemērota nodošanas maksa 66,79 eiro par tonnu plus PVN. Iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini (pārskaitījums, bankas karte).

• HDPE kannas un Big-Bag maisus – tīrus, bez piejaukumiem – klienti bez maksas var nodot ekolaukumos – ierobežojums vienai atvešanas reizei uz ekolaukumu ir 5 kubikmetri.

• Lauksaimniecības iepakojums no klientu adresēm tiks vākts ar presmašīnu vai automašīnu ar hidromanipulatoru, piemērojot samaksu atkarībā no savākšanas veida, materiāla veida un daudzuma. Lūgums ievērot materiāla nodošanas kvalitātes prasības! Pieteikumus lauksaimniecības iepakojuma savākšanai no saimniecības pieņem darba laikā pa tālruni 29221847 vai e-pastā: zaao@zaao.lv. Plašāka informācija par pakalpojuma maksu pieejama www.zaao.lv sadaļā Lauksaimniekiem.

ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā savākto vai saimniecības nodoto atkritumu veidu un apjomu, kas derīga iesniegšanai Valsts vides dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi nodoti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā veidā.

Foto no ZAAO arhīva


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru