Mācās logopēdes

- 8.Novembris, 2017
Izglītība
Laikrakstā

Logopēdu metodiskā apvienība sadarbībā ar Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centru un Valmieras Izglītības pārvaldi 6. novembrī rīkoja kursus logopēdiem «Sistēmiskā domāšana un runas attīstība».

Starptautiski sertificēta 4. pakāpes Izgudrojumu uzdevumu risināšanas speciāliste Ingrīda Muraškovska labprāt piekrita darbam ar logopēdiem, un abas puses dienas noslēgumā sadarbību vērtēja ļoti augstu. Lektore ir grāmatu «Kad es kļūšu par burvi» un «Mācīsimies stāstīt!» autore. Klausoties teorētisko pamatojumu un darbojoties praktiski, logopēdes mācījās, kā uzdot jautājumus, kā atrast priekšmetu kopīgo un atšķirīgo, kā veidot tēlainu stāstījumu un kā skaidrot pasaku varoņu rīcības motīvus. Aizraujošie vingrinājumi papildinās bērnu vārdu krājumu, veidos stāstītprasmi, liks domāt. Šos darba paņēmienus var izmantot gan pirmsskolas, gan sākumskolas vecuma bērniem.

Tikšanās bija noslēguma pasākums septiņu gadu aktīvam, produktīvam un radošam logopēdu darbam. Kopā paveikts ļoti daudz. Esam izveidojuši labu sadarbību ar logopēdiem visā Latvijā, kā arī iepazinuši logopēdu darbu Igaunijā. Kopā ar Madonas un Gulbenes kolēģiem realizētas tālākizglītības programmas. Izglītības iestādēs logopēdi izmanto mūsu izveidoto logopēda dienasgrāmatu. Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un VISC apspriesta logopēdijas darba sistēma un nepieciešamie uzlabojumi. Paldies logopēdēm par ieguldīto darbu, atsaucību un profesionalitāti.

Izdarīts ir daudz, bet darāmā vēl pietiekami. Kā savā uzrunā logopēdēm teica Valmieras Izglītības pārvaldes speciāliste Sigita Tama, darbs turpināsies, tam būs jauni akcenti un sadarbības formas. Gaidīsim un realizēsim stratēģijas un pasākumus izglītības sistēmas pārmaiņu laikā, kas veicinātu logopēdu profesionalitāti un korekcijas darbu padarītu vēl efektīvāku.

LEKTORES Ingrīdas Muraškovskas pieredze noderēs ikdienas darbā.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru