Nemirstība Latvijas sierā

- 3.Janvāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Jau trīspadsmito reizi Riebiņu novada dome, Galēnu kultūrvēstures biedrība un Roberta Mūka muzejs Latvijas vispārizglītojošo un arodvidusskolu audzēkņiem rīkoja jaunrades darbu konkursu, veltītu dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam ar mērķi aicināt skolēnus atklāt savas domas, izjūtas un pārdzīvojumus par neparasto un savdabīgo gan Mūka dzejā un esejās, gan apkārtējā sabiedrībā. Konkursa tēma izteikta R. Mūka domu graudā «Man nevajag nemirstības eliksīra,/ Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā». Dalībnieku uzdevums bija uzrakstīt jebkura literārā žanra jaunrades darbu atbilstoši tēmai, izvēloties savu virsrakstu.

Konkurss noslēdzās pirms Ziemassvētkiem, un interesantāko darbiņu autori saņēma balvas. Šogad uz noslēguma pasākumu tika aicināti vietu un atzinību ieguvēji, un tas notika Galēnu kultūras namā. Žūrijai vajadzēja izlasīt un novērtēt 367 radošos darbiņus, kam tapt palīdzējuši 123 skolotāji no 72 izglītības iestādēm četrās vecuma grupās: 2. – 4. kl. 54, no tiem 11 apbalvoti ar diplomiem un 21 ar atzinību, žūrijas secinājums, ka darbiņi veidoti daudzveidīgi, uzrakstīti dzīvā, emocionālā valodā, ar skaidri jūtamu rakstītāju pozitīvo attieksmi; 5. – 7. kl. 99, apbalvoti 22 ar diplomiem un 37 ar atzinībām, žūriju iepriecinājusi sižetu daudzveidība dažādos žanros: pasakas, dzejoļi, esejas, intervijas, apraksti; 8. – 9. kl. 101, apbalvoti 12 ar diplomiem un 34 ar atzinībām, žūrijas daudzpusīgs vērtējums par nemirstības tēmas meklējumiem gan Latvijas sierā, gan latviskajās zīmēs, latviešu valodā, gan gadskārtu svētkos, gan mūsu valsts simbolos, gan paaudžu pārmantojamībā; 10. – 12. kl. 113, no tiem 13 apbalvoti ar diplomiem un 33 ar atzinībām; žūrija sajutusi patiesu, neviltotu dzimtās zemes mīlestības strāvojumu, lepnumu par savu valsti, vēlmi strādāt un dzīvot savā tēvzemē, vairot tās labklājību, padarīt to skaidrāku, tīrāku, draudzīgāku.

No Burtnieku novada konkursā piedalījās un balvas saņēma Rencēnu pamatskolas skolēni: Linda Kalniņa (2. kl.) – 1. vieta, Sofija Elisa Balode (5. kl.) – 2. vieta, Mārtiņš Rainskis (7. kl.) – 2. vieta; atzinības: Paula Stapulionīte (3. kl.), Valters Zunda (4. kl.), Aiva Īrisa Kalniņa (7. kl.), Evelīna Balode (9. kl.) Viņiem palīdzēja skolotāja Inese Birzkope; Ēveles pamatskolas 2. klases skolniece Emīlija Gukengeimere un 5. klases skolniece Alīna Kalniņa saņēma atzinības. Viņām palīdzēja bibliotekāre Aelita Punkstiņa.

Pirms pasākuma konkursa dalībnieki tika aicināti apmeklēt R. Mūka muzeju, kas aizņem visu māju divos stāvos, un iepazīt Galēnu apkārtni. Latgaliešu viesmīlība un izsmalcinātā gaume uzņemt viesus vienmēr pārdomāta. Par to kopā rūpējušies Riebiņu novada pašvaldības domes cilvēki: priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, Galēnu pamatskolas deju kolektīvi un vietējais mūziķu duets Arnis Seimanovs un Staņislavs Bogdanovs. Vislielākā pateicība pienākas Galēnu kultūrvēstures biedrības konkursa projekta vadītājai Martai Bindukai, jo viņas rosībā, labestībā un aizrautībā notikuši arī visi iepriekšējie konkursi.

Lai arī Galēni atrodas tālu no mums un R. Mūks mūsu pusē maz pazīstams, tomēr par viņu izsmeļoši var pastāstīt Rencēnu pamatskolas lietvede Selga Krasovska, kura bijusi kopā ar dzejnieku 3x3 nometnē, kad viņš vēl nebija devies mūžībā. Arī skolas muzejā ir grāmatas, kur pieminēta viņa filozofiskā doma.

ESAM NOVĒRTĒTI. Rencēnu pamatskolas skolēni – R. Mūkam veltītā konkursa dalībnieki – ar saņemtajiem diplomiem un atzinībām.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru