Praktiska apmācība Marijas Montesori pedagoģijā Valmierā

20.Jūlijs, 2022
Izglītība
Laikrakstā

No 15. augusta līdz 26. augustam Universum mūzikas un mākslas vidusskolā norisināsies 5. praktiskās apmācības Marijas Montesori pedagoģijā, apmācībās piedalīties aicināti pedagogi, vecāki un citi interesenti no visas Latvijas.

Kursu mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālās prasmes un kompetences, teorētiski un praktiski pedagogus apmācot darbam ar Marijas Montesori pedagoģisko metodi. Kursu noslēgumā pedagogiem būs iespēja saņemt apliecību par A programmas kursu apguvi 70 stundu apmērā. Savukārt vecāki iegūtās zināšanas varēs likt lietā, lai neordināri un daudzveidīgi darbotos ar saviem bērniem. 

Montesori metodes atziņas sakrīt ar kompetenču pieejas pamatprincipiem izglītībā – atgriezeniskā saite, formatīvā vērtēšana, padziļinātā mācīšanās u.c. Lietojot izglītošanas procesā Marijas Montesori didaktiskos mācību materiālus, bērnam apgūstamās zināšanas kļūst saprotamākas, interesantākas, taustāmākas un lieliski palīdz apgūt mācību saturu.

APLIECĪBU IZSNIEGŠANA, apmācības pabeidzot. Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru