Rūdolfa Blaumaņa 15. literārās prēmijas mozaīka

- 18.Decembris, 2019
Izglītība
Portālā

Noticis kārtējais R. Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkurss Latvijas skolēniem no 7. līdz 12. klasei gadā, kad atzīmējām Braku memoriālmuzeja sešdesmitgadi. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu «Brakiem». Katrai vecuma grupai tika piedāvāti trīs temati: 7. – 9. klasei «Lauku sētas raksturojums R. Blaumaņa pasakā Velniņi,» «Braku kalnā uzkāpjot», «Par ko pieaugušie skumst, par to daudzreiz bērni priecājas»; 10. – 12. klašu grupai «Kas būtu Latvija bez Rūdolfa Blaumaņa?», «Par ko sapņo R. Blaumaņa lugas Indrāni varoņi», «Bez darba vārdi ’cīnīties, censties’ paliek tukšas skaņas».

Ērgļu kultūras namā pulcējās konkursa dalībnieki, viņu skolotāji un vecāki, arī žūrijas komisijas locekļi. Pasākumu vadīja Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Brūveris. Viņš noslēpumaini un azartiski pastāstīja par savu saikni ar R. Blaumani. Tas noticis bērnībā, kad vests uz bērnudārzu Rūjienā garām Tālavas taurētāja piemineklim, un viņš ievērojis tauri. Vēlāk, mācoties Mazsalacas vidusskolā, iepazinis vairākus R. Blaumaņa darbus. Visbeidzot iekļuvis Leļļu teātrī, pēc tam Nacionālajā un tur nu gan ticis klāt «Skroderdienām Silmačos».

Klātesošie prezentācijā iepazina Braku muzeja vēstures spilgtākos notikumus pa desmitgadēm. Ievadvārdus teica Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis. Vispirms ar pateicībām tika apbalvoti 62 skolotāji – skolēnu darbu konsultanti, nosaucot viņus par palīgiem kā atslēgām uz veiksmi. Šos vārdus veltīja R. Blaumaņa memoriālmuzeja vadītāja, darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte. Skolēnu uzvara tika pielīdzināta skolotāja uzvarai. Prēmijas saņēma skolēni no Ogres VĢ, Rēzeknes 5.vsk, Bauskas VĢ (jaunākajā grupā); Aknīstes vsk., Jēkabpils 3.vsk., Rīgas 2.VĢ (vecākajā grupā). Seši skolēni saņēma veicināšanas balvas.

Žūrijas komisijai bija jāizvērtē 163 radošie darbi, ko veikuši 164 rakstītāji. Pamatskolu grupā tika iesniegti 93 darbi, vidusskolas – 70. Piedalīties noslēguma pasākumā tika uzaicināti 73 rakstītāji. Katrs žūrijas komisijas pārstāvis vērtējumā atzīmēja neparastos momentus uzrakstītajos darbos un pasniedza papildu balvas. Katrs pasākuma dalībnieks saņēma speciālizdevumu, kurā apkopoti konkursa svarīgākie dati: 61 atzinību saņēmēja vārds ar papildinājumu, kāpēc uzrakstītais novērtēts, spilgtākie citāti no 72 radošajiem darbiem, skolu nosaukumi ar kopējo saņemto darbu skaitu, konkursa atbalstītājiem, žūriju, prēmiju un veicināšanas balvu saņēmējiem. Labāko balvu saņēmēju citātus varēja lasīt slaidos uz ekrāna un klausīties pasākuma vadītāja lasījumā. Ērgļu deju kolektīvs «Pastalnieki» (vadītāja Mārīte Taškāne) un aktieris M. Brūveris sagādāja emocionālus pārsteigumus (R. Blaumaņa dzeja un dziesmas, uz vietas izveidots atraktīvs dalībnieku tēvu orķestris).

No Rencēnu pamatskolas tika iesūtīti trīs darbi. No Valmieras puses un apkārtējām skolām šoreiz nepiedalījās neviena cita skola. Skolēniem vajadzēja izvēlēties tematus no piedāvātajiem. Rencēnu pamatskolas rakstītāji iekļāvās jaunākajā grupā – Mārtiņš Rainskis (8.kl.) izvēlējās «Lauku sētas raksturojums R. Blaumaņa pasakā Velniņi», atzinība izteikta par izjustu lauku sētas atainojumu, Ralfs Zunda (8.kl.) «Braku kalnā uzkāpjot», atzinība izteikta par analītisku pieeju tēmas atklāsmē, bet Laura Linda Strazdiņa (7.kl.) «Par ko pieaugušie skumst, par to daudzreiz bērni priecājas». Abi zēni saņēma atzinības un balvas, Laura – pateicību. Rencēnieši apmeklēja arī R. Blaumaņa muzeju.

Inese Birzkope,

Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja, teksts un foto

JA DARA, TAD IZDODAS. Rencēnu pamatskolas skolēni R. Blaumaņa 15. Literārās prēmijas konkursa dalībnieki ar saņemtajiem apbalvojumiem. No kreisās: Ralfs Zunda, Linda Laura Stazdiņa un Mārtiņš Rainskis.

Komentāri
Pievienot komentāru