Skolā ienāk speciālists

- 20.Decembris, 2017
Izglītība
Laikrakstā

Bērni būvē robotus un tuvinās reālajai dzīvei

Domājot, kā vēl vairāk sekmēt novada vispārizglītojošo skolu skolēnu kompetences un mācību sasniegumus, Kocēnu novada pašvaldība iesaistījās Valsts izglītības satura centra īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai». Projekta norises laiks — 2 mācību gadi.

Mērķis — attīstīt bērnu spējas

Rubenes pamatskolas direktors IVARS ĀDAMSONS norāda uz projekta galveno akcentu — talantīgo bērnu spēju attīstīšana un STEM jomas pilnveidošana, kam Rubenes pamatskola nopietni pievērsusies jau iepriekšējos gados.

Direktora vietniece izglītības jomā LAURA LILIENTĀLE: «Projekta ietvaros fizikas, matemātikas, dabaszinību stundās izmantojam lego principu, uzbūvējot lietas, kas pasaka priekšā, kā teorija reāli darbojas praktiskajā dzīvē. Teiksim, matemātikā — klasisks piemērs, kā aprēķināt riņķa līnijas garumu.»

Ivars Ādamsons: «Un te ir mūsu priekšrocība, jo mums ir roboti, kurus bērni paši ir uzbūvējuši un kuriem tad tikai jāmāk dot komandu braukt tieši 30 centimetrus uz priekšu. Bet tad saproti: matemātikas formula ir jāmācās, lai varētu aprēķināt un dot komandu virzīties tieši tos 30 centimetrus uz priekšu, kāds ir pareizais riteņa apgrieziens, kā robots apstāsies pareizā attālumā no sienas utt. Un bērns sāk saprast: vairāk vai mazāk klasē apgūtais teorētiskais pamats ir praktiski lietojams, un matemātika kļūst dzīvāka, reālāka.»

Un tas jau ir stāsts par iepriekšējo gadu direktora iniciatīvu un iestrādēm, kuras projekta ietvaros brīnišķīgi tālāk attīsta biedrības «Tehniskās izglītības un jaunrades skola» skolotājs Dāvis Kundziņš. Patiešām lielisks atradums! Viņa robotikas otrdienas jauno rubeniešu skolas ikdienā ir ne tikai šī gada novitāte, bet arī Notikums, kad pēc skolotāja padoma bērns pats savām rokām uzbūvē robotiņu, kas pilda konkrētu misiju, vai, piemēram, reizē ar vējdzirnavu modeli izprot enerģijas ieguves principus.

DĀVIS KUNDZIŅŠ vada robotikas stundu. Foto no skolas arhīva

Komentāri
Pievienot komentāru