Turpmāk – arī iekšējo ūdeņu produktu kontrole

10.Jūlijs, 2019
Ekonomika
Laikrakstā

Valdība 2. jūlijā apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par nozvejoto zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi.

Patlaban spēkā esošie noteikumi paredz tikai jūrā nozvejoto un jūras akvakultūrā izaudzēto zivju produktu kontroles kārtību, un tie neregulē iekšējos ūdeņos nozvejoto vai akvakultūrā izaudzēto zivju (tai skaitā nēģu, vēžu un citu ūdens bezmugurkaulnieku, kā arī zivju ikru) produktu kontroles kārtību, kas ir atšķirīga no jūras produktu kontroles kārtības. Grozījumi paredz turpmāk regulēt arī iekšējo ūdeņu produktu kontroli, ko veiks Valsts vides dienests.

Komentāri
Pievienot komentāru