Valmieras Mūzikas skolas sākumgadi. Personību un ēku likteņi. XI

- 30.Jūnijs, 2021
Valmierietis
Laikrakstā

Mūzikas skolas uzturētāju Centrālās Latviešu Jaunatnes savienības (CLJS)Valmieras nodaļu jau iepriekšējos gados bija satricinājušas gan vietējās, gan arī valsts mēroga organizācijas šķelšanās problēmas. Pēc sekmīgi noorganizētās I Ziemeļlatvijas skautu nometnes 1930. gada vasarā, mainoties organizācijas vietējai vadībai, vairāk nekā desmitkārt  saruka pāri par 100 dalībnieku lielā Valmieras 17. skautu vienība. Tāpat visu laiku finansiālas  un citas problēmas neatstāja arī Mūzikas skolu. Tādēļ CLJS Valmieras nodaļas vadība vēl pirms organizācijas likvidācijas domāja par tās reorganizāciju.   

Oficiālais laikraksts «Valdības Vēstnesis» 1932. gada 22. numurā  vēstīja, ka Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa uz Likuma par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata paziņo, ka ar viņas 1932. g. 9. februāra lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība: «Mūzikas un tūrisma veicināšanas biedrība», ar valdes sēdekli Valmierā.

Jaunās organizācijas pirmā biedru sapulce notika 7. martā Valmieras mūzikas skolas telpās, piedalījās apmēram 20 biedri. Jaunās biedrības valdē ievēlēja Z.(?) Kalniņu, Arnoldu Sinepu, Irmu Hincenbergu, Artūru Jansonu, Voldemāru Zīraku, (?) Līvenu, Hugo Traubergu, Albertu Alksni un Ernestu Ulmani. Revīzijas komisijā – Mārtiņu Karitonu, Kārli Hincenbergu un (?) Kamerādu.

Pārrunājot biedrības darbību, sapulce atzina, ka biedrībai bez jau pārņemamās Mūzikas skolas, sevišķi jāveicina tūrisma nozare, kura līdz šim Latvijā ir ļoti maz izkopta un kurai ļoti liela tautiska un valstiska nozīme. Pārrunāja priekšlikumus par tūristu vadoņu sagatavošanu, ekskursiju maršrutu izstrādāšanu, nakts mītņu ierīkošanu, tūristu apmešanās punktu un informāciju biroju noorganizēšanu Vidzemē, orķestra dibināšanu, dubultkvarteta organizēšanu un citu biedrības mērķus veicinošu pasākumu organizēšanu. (Valmierietis, 11.03.1932.)

Savukārt CLJS Valmieras nodaļas pārstāvis paziņoja, ka nodaļa atbalstīs jauno biedrību materiāli un morāliski. Nodos jaunai  biedrībai Mūzikas skolu ar visu tās inventāru un orķestri, kā arī iegādāto inventāru naktsmītņu ierīkošanai Valmierā.

Vijoļspēles pedagogs Fricis Bērtulis. Foto no 1929. g. pases.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru