ZAAO piedāvājumi jaunajā mācību gadā

- 9.Septembris, 2014
Pilsētās un novados
Laikrakstā

SIA «ZAAO» (ZAAO) arī šajā mācību gadā aicina skolas un pirmskolas izglītības iestādes iesaistīties radošos, izglītojošos un praktiskos konkursos par vides tēmu. Tāpat reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā «Daibe» turpināsies mācību programmas īstenošana, padziļināti nodrošinot zināšanas par dabas sistēmām un procesiem, kā arī cilvēka un vides mijiedarbību.

ZAAO vides izglītība ir vērsta uz bērnu un jauniešu līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. Izmantojot saistošas izglītošanas formas, tiek piesaistīta bērnu, jauniešu un viņu vecāku uzmanība aktualitātēm atkritumu jomā, veidota izpratne par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un lietota iepakojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei, saudzējot dabas resursus.

NODARBĪBĀS DAIBĒ. Te bērnu izglītošanas pasākumiem ierīkota īpaša mācību klase.

Komentāri
Pievienot komentāru