ZAAO sācis aprites ekonomikas veicināšanas pasākumus

11.Augusts, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs SIA ZAAO sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 20 citiem atkritumu apsaimniekošanas nozares sadarbības partneriem ir sākuši realizēt Eiropas Savienības (ES) LIFE programmas integrētā projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju aktivitātes.

Projekts tiks īstenots Latvijas teritorijā līdz 2028. gada 31. decembrim, attīstot atkritumu apsaimniekošanas nozari, veicinot aprites ekonomikas principu un atkritumu kā resursu koncepcijas ieviešanu.

Projekta kopējais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam noteiktos pasākumus.

Projektā ZAAO iesaistās piecu aktivitāšu īstenošanā, lai veicinātu atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, atkritumu pārstrādi, materiālu maksimāli ilgu patēriņu, sekmējot atkalizmantošanu, remontu, kā arī, lai attīstītu vides izglītības piedāvājumu dažāda vecuma interešu grupām.

Projekta ietvaros taps modernizēts šķiroto atkritumu nodošanas laukums Valmierā. Plānots attīstīt pilotprojektu, piedāvājot klientiem pašapkalpošanās iespējas atkritumu nodošanai, to svēršanai, uzskaitei un attālinātiem norēķiniem visu diennakti.

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe šķiroto atkritumu pāršķirošanas līnija tiks papildināta ar datorredzes risinājumu. Tiks izmantots mākslīgais intelekts šķirošanas procesā, ļaujot pārstrādei nodot pārstrādātāja prasībām vēl atbilstošāku materiālu.

Paredzēts attīstīt vides izglītības piedāvājumu, veidojot reģionālu aprites ekonomikas un kompetences centru, izstrādājot papildus izglītības programmas un paredzot papildus nepieciešamo mācību infrastruktūru. Taps aprites ekonomikas ceļvedis jeb vadlīnijas siltumnīcefekta gāzu jeb SEG emisiju aprēķināšanai reģionālajā līmenī.

Projekta ietvaros tiks veikts pētījums sabiedrības attieksmes noskaidrošanai par aprites ekonomikas centra izveidi Valmierā, lai izstrādātu biznesa modeli lietu apmaiņas, labošanas punktam, tādējādi pagarinot preču mūžu.

Vēl viena no projekta aktivitātēm paredz sekmēt sadarbību starp rūpniecisko blakus produktu radītājiem un potenciālajiem pārstrādātājiem, apzinot šķēršļus šī brīža sadarbībai un veidojot sadarbības platformu.

Projekts tiek īstenots ar ES vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 1060313 eiro, no kurām ES LIFE programmas finansējums ir 636188 eiro, Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansējums ir 318094 eiro, ZAAO līdzfinansējums sastāda 106031 eiro.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru