Zemes reforma – «mērnieku laiki» jau 30 gadu garumā. Cik ilgi vēl?

- 16.Februāris, 2022
Tēma
Laikrakstā

Vai tiesiskais regulējums un atbildīgo institūciju darbības ir pietiekamas, lai noslēgtu zemes reformu tuvāko 5 gadu laikā? Diemžēl noslēgtās revīzijas rezultāti skaidri liecina – nē.  

Maldīgi uzskatīt, ka reforma tuvojas noslēgumam

Ministru kabineta pieņemtie lēmumi par zemes reformas pabeigšanu visā valsts teritorijā, izņemot Tukumu un Rīgu, rada iespaidu, ka tā ir teju pabeigta. Tomēr tā nav, jo turpinās zemes kadastrālā uzmērīšana, lēmumu pieņemšana par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšana un īpašuma tiesību sakārtošana. 

«Lai arī valsts ir apņēmusies veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem tiem zemes īpašniekiem, kuriem 1940. gada 21. jūlijā piederēja zemes īpašums Latvijā, un viņus pārdzīvojušiem laulātajiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajiem un cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti, zemes kadastrālā uzmērīšana notiek ārkārtīgi gausi. Piemēram, 2021. gadā aizvien tiek uzmērīti zemesgabali, kas rindā iekļauti jau pirms 2008. gada. Nereti cilvēki savas dzīves laikā rindu nesagaida un īpašuma tiesību atjaunošana attiecas uz mantinieku mantiniekiem vairākās paaudzēs.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru