Apgūstot jaunas teritorijas

- 27.Septembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Valmieras pašvaldības tūrisma pārvaldes uzdevums ir gādāt par tūrisma attīstību (tostarp par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, infrastruktūras pilnveidi, dabas un kultūras mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu, sabiedrības izglītošanu, veselīgu dzīvesveidu, publisko pasākumu piesaisti un organizēšanu), sekmēt un sniegt atbalstu ar tūrismu saistītajai saimnieciskajai darbībai, kā arī popularizēt Valmieras novadu un tūrisma pakalpojumus.

Lai īstenotu minētās aktivitātes, Tūrisma pārvaldē strādā vadītājs un vadītāja vietnieks, tūrisma attīstības speciālists, uzņēmējdarbības speciālists, mārketinga speciālisti, pasākumu organizators, Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra vadītājs un tūrisma informācijas konsultants. Pašlaik – 9 darbinieki.

Daudz ko būvēt no nulles

TOMS TREIMANIS, Tūrisma pārvaldes vadītājs. stāsta: «Veidot jauno tūrisma pārvaldi kādu laiku bija sarežģīti, nācās rēķināties, ka katram iepriekšējam novadam bija cits skatījums tūrisma jomā. Dažos novados strādāja cilvēks, kas saistīts ar tūrisma jautājumiem, citur tādu nebija un viss gāja pašplūsmā. Veidojot tūrisma pārvaldi, savukārt bija savs skatījums, tāpēc daudz kas bija jāsāk no nulles. Darbiniekiem, kas jau iepriekš novados darbojās saistībā ar tūrismu, nācās pielāgoties jaunajam redzējumam un tam, ko mēs piedāvājam kā tūrisma pārvalde.»

Jaunais skatījums

«Esam izveidojuši komandu, kur katram darbiniekam ir savi uzdevumi, ar ko viņš strādā. Iepriekš gan Valmierā, gan citos apkārtējos novados cilvēks, kas strādāja ar tūrisma jautājumiem, bija tāds kā universālais kareivis. Viņam bija jāaptver viss plašais lauks – jāsadarbojas ar tūrisma uzņēmumiem, jāveido pasākumi, jādrukā materiāli, jādara viss, kas ir saistīts ar tūrismu. Mazākās teritorijās tas strādāja. Lielākās bija tūrisma informācijas centrs, kur darba laikā bija jābūt uz vietas, nevarēja izbraukt uz uzņēmumiem un dažādiem apskaties objektiem. Tas bija jādara ārpus darba laika. Tagad katrs veic konkrētu darbu, kas beigās veido kopumu.

Protams, arī pandēmija darīja savu. Pasaule devās digitālā virzienā. Veidojot tūrisma pārvaldi, mēs sapratām, ka tūrisma informācijas centri ir pagājis etaps, cilvēki informāciju visbiežāk pieprasa digitālā veidā vai arī paši to atrod. Tāpēc mēs tūrisma centrus pašlaik reorganizējam un informāciju ieviešam tūrisma objektos.

Salīdzināsim statistiku. Tūrisma informācijas centrā Mazsalacā ieradās ap tūkstoš apmeklētāju gadā, bet Skaņākalnā – ap 10 tūkstošiem. Skaidrs, ka tūrisma informācijai jābūt tur. Valmierā vēl darbojas tūrisma informācijas centrs, bet mēs gaidām, kad muzejā atvērsies jaunais kultūrvides centrs, uz turieni varētu doties tūrisma sadaļa. Tādā veidā iegūst visi: tos, kam ir tūrisma uzņēmums vai objekts, varbūt apmeklēs cilvēks, kas gribēs iegūt tikai informāciju, bet, nokļuvis objektā, iespējams, izmantos arī tur esošos pakalpojumus; tie, kas brauks apskatīt objektu, savukārt iegūs papildus informāciju par citiem tūrisma objektiem, tā Toms Treimanis.

Jauna mājaslapa

Izveidota mājaslapa Visit Valmiera, kur apkopota visa novada tūrisma informācija. Toms Treimanis stāsta: «Tūrisma mājaslapas izveide ir liels darbs, tas aizvien vēl nav pabeigts. Darbs sākās jau pirms reformas, kad bija skaidrs, ka reforma notiks un novadus apvienos.

Pirmajā gadā pēc reformas mājaslapa ir materializējusies. Tā pieejama ikvienam, protams, aizvien pievienojam jaunu informāciju. Te atrodama gan novada tūrisma uzņēmēju informācija, gan ziņas par dabas, kultūras un uzņēmēju objektiem. Arī pasākumu kalendārs.

Lielākoties pēc informācijas dodamies uz konkrētu vietu vai sazvanām vietējos uzņēmumus. Arī iepriekš mazajos novados kolēģi tā bija darījuši. Līdzko parādās kāds jauns uzņēmums, mēs uzrunājam vadību, un, ja uzņēmējam ir vēlme, pievienojam informāciju par to mājaslapai.

Mums jau iepriekš bija izveidota Valmieras pilsētas, Beverīnas un Kocēnu novadu sadarbība. Braucām pie tūrisma uzņēmējiem, sadzīviski aprunājāmies par jaunumiem, un uzzinājām, vai informācija, kas publicēta mūsu mājaslapā joprojām ir aktuāla.»

Izaicinājumi

«Lielākais izaicinājums saistībā gan ar mūsu piedāvājumu, gan ar mājaslapas izveidi ir tas, ka jāapgūst daudz jaunu teritoriju. Esmu strādājis Kocēnu novadā un dzīvojis Valmierā, tāpēc šo pusi zinu ļoti labi, arī uzņēmēju loks ir pazīstams. Ziemeļu gals tuvāk Igaunijas robežai ir mazāk apgūts, vairāk jābrauc ciemos pie uzņēmējiem un jāiepazīstas. Šis darbs nav beidzies, tas noteikti būs vēl ilgi mūsu izaicinājums.

Protams, izveidot tūrisma pārvaldi bija izaicinoši, bet šis darbs jau ir aiz muguras. Kaut arī šī gada laikā ir bijuši tukšie periodi, kad nav visu darbinieku, jo kolēģi gāja prom, gadu esam strādājuši, un redzam, ka šo un to varēja darīt citādi, bet jāskatās uz priekšu,» stāsta Toms Treimanis.

Darbs turpinās

Lai gan reforma ir notikusi, pārvaldes izveidotas, bet darbs neapstājas. Ir uzdevumi, kas jāpaveic vēl šogad. «Turpinām darbu pie mājaslapas. Novembrī noslēgsies tūrisma akcija, jāapkopo gan iesniegtie akcijas bukleti, gan jāveido loterija ar izlozi. Turpinām dažādu materiālu izveidi, strādājam pie novada pilsētu kartēm, pie Valmieras ielu stāstiem. Tas būs tematiskais materiāls, kurā apkopoti vēsturiski stāsti kopā ar ziņām par mūsdienām. Notiek arī sarunas ar uzņēmējiem, plānojam, kad varam doties viņus apciemot. Varētu šķist, ka tas būtu jādara tūrisma aktīvajā sezonā, bet ne vienmēr uzņēmēji mūs tad ir gatavi uzņemt. Tāpēc pie tā strādājam rudenī un pavasarī, kad tūristu plūsma ir mazāka.

Protams, aktualitāte ir budžeta plānošana nākamajam gadam. Līdz šim esam strādājuši ar Igaunijas tirgu, tur nu jau esam pazīstami. Pērn bijām Vīlandē Hanzas dienās. Manuprāt, ar Igauniju ir labi iesākts darbs, tur jāturpina strādāt. Un tad ir otra Baltijas valsts – Lietuva, viņi ir jau izbraukājuši Kurzemi un Zemgali, sāk rasties interese par Vidzemi. Līdz ar to nākamā gada budžetā būs ieplānoti līdzekļi, lai varam virzīties uz Lietuvas tirgu. Protams, jāieplāno arī ikdienišķās lietas – informācijas stendu atjaunošana, maršrutu uzlabošana. Mums ir daudz dažādu dabas taku un objektu, kas regulāri jāapseko. Darba noteikti netrūkst,» tā Toms Treimanis.

TOMS TREIMANIS. Ārijas Romanovskas foto

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_MAF2022


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Mežinieks - 28.Septembris, 2022 - 08:13

No igauņiem der pamācīties tūrisma informācijas izvietošanu pie ceļiem. Jācer , ka jaunizveidotā pārvalde būs tik spējīga un beidzot novietos norādi uz vienu no ievērojamākajiem Valmieras novada tūrisma objektiem "Sietiņiezi" pie Valmieras - Rīgas ceļa.

Pievienot komentāru