Apstiprināts 2020. gada publiskais pārskats

- 30.Jūnijs, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

22. jūnijā Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināts Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats.

Pārskatā sniegta Valmieru raksturojoša informācija, iekļauti fakti par iedzīvotājiem, infrastruktūru, uzņēmējdarbību, ekonomisko situāciju, pašvaldības darbības virzieniem, dažādās jomās paveikto un plānoto, ņemot vērā arī Covid-19 pandēmijas un tās izplatības mazināšanai ieviesto drošības pasākumu ietekmi, attīstības virzieniem, projektiem, komunikāciju ar iedzīvotājiem, kā arī 2021. gada mērķiem un uzdevumiem.

Dokumentā lasāms arī par 2020. gada budžeta izpildi, īstenojot iepriekš izvirzītos uzdevumus, nodrošinot pakalpojumus saskaņā ar likumā Par pašvaldībām noteiktajām funkcijām. Tāpat rodama informācija arī par 2020. gadā plānotajām investīcijām un Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti.

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu iespējams iepazīties mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā Pašvaldība – Dokumenti – Publiskais pārskats.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru