Liene Pinne

Uzsākta Valmieras Valsts ģimnāzijas pārbūve un mācību vides uzlabošana

29.Jūnijs, 2021
Izglītība
Laikrakstā

Lai sekmētu kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, lai skolēniem no Valmieras un jaunveidojamā Valmieras novada būtu iespēja apgūt augsta līmeņa zināšanas drošā, modernā un sakārtotā vidē, uzsākta Valmieras Valsts ģimnāzijas (VVĢ) pārbūve un mācību vides uzlabošana. 

Karantīnas laikā darbību pārtrauc atsevišķas grupas PII «Ezītis» un PII «Sprīdītis»

26.Janvāris, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Valmieras pilsētas pašvaldība, atsaucoties uz SPKC aicinājumu, pēc brīvprātības principa organizējusi Covid-19 testēšanu izglītības iestāžu darbiniekiem. Veikta arī izglītības iestāžu bērnu vecāku aptauja, lai noskaidrotu viedokli par iespēju testu veikt arī bērniem. Siekalu testu veikšanai atsaukušies 565 bērnu vecāki. 

Valmieras pilsētas pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā

17.Marts, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību līdz 2020. gada 14. aprīlim apmeklēt klātienē Valmieras pilsētas pašvaldību, tās iestādes un kapitālsabiedrības. Aicinām primāri izmantot elektronisku un telefonisku saziņu.

Aicinām iepazīties ar Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbību.

Pateicas par pašaizliedzīgo rīcību

1.Augusts, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Vakar Valmieras pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks pateicās Valmieras pašvaldības policijas inspektoriem Agrim Drandem un Mārtiņam Zurģim par nesavtīgu, profesionālu un drosmīgu rīcību, glābjot cilvēka dzīvību.